Loading...
 • th
 • en
 • s.v. winner

  ผู้นำด้านนวัตกรรม-เกษตรชีวภาพ

  Leader in Agricultural Biotechnology Innovation

  เกี่ยวกับเรา

        “เรามุ่งมั่นที่จะคิดค้นและพัฒนา แนวทางการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรด้วยวิถีของอินทรีย์ชีวภาพ” จากปณิธานอันแน่วของ ดร.ปรียานุชและคุณมิตรดนัย สถาวรมณี (ประธานกรรมการบริหาร) สู่ความเป็น เอส.วี.กรุ๊ป ในปัจจุบัน ประกอบด้วย บริษัท เอส.วี.การเกษตร จำกัด ซึ่งมีหน้าที่ผลิตและคิดค้นผลิตภัณฑ์ด้านปัจจัยการผลิตพืชคุณภาพสูง และ บริษัท เอส.วี.วินเนอร์ จำกัด มีหน้าที่ดูแลงานด้านการตลาดและบริการลูกค้า

  ไฮไลท์

  ทำไมต้องเอสวี

  ทำไมต้องเอสวี

  นวัตกรรมเครื่องจักรและโรงงานผลิต

      ครอบครัว เอส.วี.ทุกคน มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่จะให้บริการด้านการเพาะปลูกทุกรูปแบบ ตั้งแต่การให้ข้อมูลการแนะนำด้านการเพาะปลูก การบริการหลังการขายด้วยระบบปฏิบัติการอัจฉริยะ การดูแลด้านแปลงสาธิต และ การประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย รายละเอียดดังนี้

  ทำไมต้องเอสวี

  งานบริการและส่งเสริมการขาย

       เราให้ความสำคัญกับงานวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีชีวภาพที่เกี่ยวข้อง กับการเพาะปลูกทุกประการโดยได้นำนวัตกรรมต่างๆมาใช้ในกระบวนการผลิต อาทิเช่น นวัตกรรมเอนไซม์ (Enzyme Innovation) ซึ่งเป็นผลงานวิจัยต่อเนื่องกว่า 34 ปี

  ข่าวสาร / บทความ / งานวิจัย เอสวี

  นวัตกรรมเอนไชม์ของเรา

       เอนไซม์มีหลายประเภท ขึ้นอยู่กับประเภทของจุลินทรีย์ซึ่งมีหลากหลายประเภทเช่นเดียวกัน ซึ่งกระบวนการผลิตเอนไซม์ของบริษัท มีการพยายามทำลายจุลินทรีย์ที่ไม่ดีทิ้งตั้งแต่เริ่มแรก เพื่อให้เหลือเพียงจุลินทรีย์ที่ดีใช้ในการผลิตเท่านั้น

  อ่านเพิ่มเติม

  งานวิจัย เอสวี

  เทคนิค ข้อมูล ความรู้ และข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจ ในเครือเอส.วี. นำมารวบรวมไว้ เพื่อเป็นคัมภีร์ที่ช่วยเพิ่มทั้งปริมาณ และคุณภาพผลผลิต ให้สามารถแข่งขันในตลาดได้จริง

  อ่านเพิ่มเติม

  ความประทับใจผู้ใช้จริง

       หลากหลายความประทับใจจากเกษตรกรผู้ใช้จริง พร้อมเคล็ดลับเฉพาะจากผู้ใช้จริงกับพืชหลากหลายชนิด ทั้งนาข้าว ผัก ผลไม้ พืชไร่ และพืชสวนต่างๆ

  อ่านเพิ่มเติม

  เทคนิคการเพิ่มผลผลิต

       ปลดล๊อคทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับการเพาะปลูกและระยะเวลาการใช้ผลิตภัณฑ์ในเครือเอส.วี.ตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมดิน การดูแลรักษา ตลอดจนการเก็บเกี่ยวผลผลิต พืชแต่ละประเภท

  อ่านเพิ่มเติม

  ปุ๋ยอินทรีย์ & ปุ๋ยชีวภาพ คืออะไร ?

  ไตรโคเดอร์มา ตราไทยไม่แพ้

  เชื้อราไตรโคเดอร์มา เป็นจุลินทรีย์ที่กระตุ้นให้พืชสร้างภูมิคุ้มกัน และป้องกันโรคที่มีสาเหตุจากเชื้อรา เช่น โรครากเน่า โคนเน่า โรคผลเน่า ของทุเรียน พริกไทย พืชตระกูลส้ม มะนาว มะละกอ สับปะรด ยางพารา โรคกล้าเน่ายุบตายในพืชตระกูลแตง พริก มะเขือ มะเขือเทศ มะละกอ ผักต่างๆ และไม้ดอกไม้ประดับ โรคใบจุด โรคใบไหม้ โรคใบขีดสีน้ำตาล โรคเมล็ดด่าง เป็นต้น

   

  เชื้อราเมธาไรเซียม ตราไทยไม่แพ้

  ส่วนผสม : เชื้อราเมตาไรเซียมบนเมล็ดข้าวโพด 100% ชนิดผงสปอร์

  ใช้ป้องกันกำจัดหนอนและแมลง เช่น ด้วงหนวดยาว ด้วงมะพร้าว ปลวก เพลี้ยไฟ เพลี้ยจักจั่น เพลี้ยอ่อน เพลี้ยไก่แจ้ เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ไรแดง แมลงหวี่ขาว หนอนกระทู้คอรวง หนอนกอข้าว หนอนใยผัก หนอนม้วนใบ หนอนหนังเหนียว และแมลงวันผลไม้

  เชื้อราบิวเวอร์เรียผสมเมธาไรเซียม ตราไทยไม่แพ้

  ส่วนผสม : เชื้อราเมตาไรเซียมบนเมล็ดข้าวโพด ชนิดผงสปอร์ 60% 
  เชื้อราบิวเวอร์เรียบนเมล็ดข้าวโพด ชนิดผงสปอร์ 40%

  เชื้อราบิวเวอร์เรียผสมเมธาไรเซียมใช้ป้องกันกำจัดหนอนและแมลง เช่น ด้วงหนวดยาว ด้วงมะพร้าว ปลวก เพลี้ยไฟ เพลี้ยจักจั่น เพลี้ยอ่อน เพลี้ยไก่แจ้ เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ไรแดง