“กษัตริย์-เกษตร”

พระมหากษัตริย์ที่ทรงงานหนักที่สุดในโลกโดยไม่คำนึงถึงความเหนื่อยยากของพระองค์เอง เป็นที่ประจักษ์แก่ปวงพสกนิกรชาวไทย และทั่วโลกทรงมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลในด้านทรัพยากรธรรมชาติดิน น้ำ ป่า สิ่งแวดล้อม และพลังงานเพื่อประโยชน์ของภาคการเกษตรไทยซึ่งเป็นอาชีพหลักของพสกนิกรชาวไทยมาตั้งแต่ในอดีตร่วมสืบสานพระราชปณิธาน สานฝันพระราชดำริโครงการต่างๆ

ตามรอยพ่อ กษัตริย์นักเกษตร


ที่มา : เกษตรก้าวไกล


Contributor :

นามปากกา : Bussaba Sornyoo

เชื่อเอาไว้อย่างหนึ่งว่าโลกของเราก็เปรียบเสมือนหนังสือเล่มใหญ่ ที่ไม่สามารถอ่านได้ทั้งหมดในหน้าเดียว ค่อยๆ ค้นหาและจะเจอคำตอบในคำถาม


ฝากคำถามเรื่องเกษตรกรรม การป้องกัน, การรักษาโรคพืช, การกำจัดแมลงศัตรูพืช, หรือสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้ที่ Line Add Friends ครับ

เพิ่มเพื่อน

ปลูกแบบอินทรีย์ให้ยืนยาว เเล้วใช้ชีวิตให้ยืนยง