ป้องกันเชื้อราในดาวเรือง

เชื้อไตรโคเดอร์มาป้องกันรักษาโรคของดาวเรือง

เชื้อราไตรโคเดอร์มาป้องกันรักษาโรคของดาวเรือง


ดาวเรือง หนึ่งในไม้ดอกไม้ประดับที่นิยมปลูกเพื่อการค้า อาชีพการปลูกดาวเรืองถือเป็นที่นิยมอาชีพหนึ่งซึ่งพบได้มากในภาคกลาง เหนือ และอีสาน เนื่องจากการปลูกดาวเรืองมีต้นทุนที่ไม่สูงมาก เมื่อเทียบกับการปลูกพืชชนิดอื่น สามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี ระยะการเก็บเกี่ยวสั้น 60-70 วัน เนื่องจากเมล็ดมีขนาดใหญ่ปลูกง่าย งอกเร็ว ต้นโตเร็ว และแข็งแรงไม่ค่อยมีโรคหรือแมลงรบกวน เป็นไม้ดอกที่นำมาใช้ประโยชน์ในหลายด้าน อาทิ

เชื้อไตรโคเดอร์มาป้องกันรักษาโรคของดาวเรือง

ไม้ดอกไม้ประดับ เสริมในอาหารสัตว์ การสกัดสี ส่วนผสมของเวชภัณฑ์ เครื่องสำอางให้ดอกเร็ว มีหลายชนิดและหลายสี รูปทรงของดอกสวยงาม สีสันสดใส บานทนนานหลายวัน สามารถปักแจกันได้นาน 1-2 สัปดาห์ ให้ดอกในระยะเวลาสั้น คือ ประมาณ 60-70 วัน หลังปลูก และสามารถจำหน่ายได้ง่าย มีความต้องการในตลาดค่อนข้างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรม ร้านค้าไม้ดอกไม้ประดับ และการจัดดอกไม้ รวมไปถึงการส่งออกต่างประเทศ’

เชื้อราไตรโคเดอร์มายังป้องกันและรักษาโรคต่างๆ ได้อีกดังนี้

บทความยอดนิยม

โรคสำคัญของดอกดาวเรืองที่เกิดจากเชื้อราที่สามารถป้องกันรักษาได้ด้วยเชื้อราไตรโคเดอร์มา มีดังนี้

 • โรคเหี่ยวเหลือง เกิดจากเชื้อรา FUSARIUM

เชื้อไตรโคเดอร์มาป้องกันรักษาโรคของดาวเรือง

เริ่มจากใบดาวเรืองที่อยู่บริเวณโคนต้นแสดงอาการใบเหลือง แล้วแห้งลามขึ้นมาสู่ส่วนบนจนในที่สุดใบจะเหลืองและแห้งตายไปทั้งต้น ส่วนของลำต้นจะมีลักษณะแบนลีบและเหี่ยวไปด้วย ลำต้นบริเวณคอดินหรือเหนือดินเล็กน้อย มักมีสีแดงหรือสีคล้ำกว่าส่วนอื่น ท่อน้ำเลี้ยงแห้งเป็นสีน้ำตาล (เชื้อโรคนี้จะเริ่มเข้าทำลายในช่วงหลังจากย้ายปลูก 40-45 วันหลังย้ายปลูกช่วงดาวเรืองเป็นตุ่มตาดอก)

 • โรคดอกเน่า เกิดจากเชื้อรา COLLETOTRICHUM SP.

เชื้อไตรโคเดอร์มาป้องกันรักษาโรคของดาวเรือง

ดอกที่เกิดโรคจะเน่าเป็นสีน้ำตาล โดยเฉพาะถ้าหากเกิดในระยะที่ดอกกำลังเริ่มเป็นดอกตูมจะทำให้ดอกไม่สามารถบาน ได้ หากเชื้อเข้าทำลายในระยะที่ดอกบานจะพบว่ากลีบดอกจะมีสีน้ำตาลลามเข้าไปทาง โคนกลีบ ทำให้ดอกมีสีน้ำตาลดำ เชื้อเข้าทำลายจากดอกลามสู่ลำต้น (ระบาดในช่วงฤดูฝนและในสภาพอากาศที่มีความชื้นสูง)

 • โรคใบจุด เกิดจากเชื้อรา ALTERNARIA

เชื้อไตรโคเดอร์มาป้องกันรักษาโรคของดาวเรือง

ใบเริ่มมีอาการใบจุดสีขาว แล้วเนื้อเยื้อตรงกลางแผลจะแห้งและเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลอ่อนหรือสีเนื้อ ใบที่มีแผลหลายแผลจะค่อยๆ แห้ง ร่วงหล่น ทำให้ต้นทรุดโทรม (ระบาดในช่วงฤดูฝนและในสภาพอากาศที่มีความชื้นสูง)

 • โรคราแป้ง

เชื้อไตรโคเดอร์มาป้องกันรักษาโรคของดาวเรือง

เกิดจากเชื้อรา ลักษณะอาการ คือจะเห็นสปอร์ของเชื้อราเป็นฝุ่นสีขาวๆ ตามใบของดาวเรือง ทำให้ใบหยิก การเจริญเติบโตชะงัก ถ้าเป็นมากอาจทำให้ต้นตายในที่สุด

การป้องกันและกำจัดทั่วไป

 • เมื่อพบต้นเป็นโรค ให้ถอนทิ้งและเผาทำลาย
 • หลังจากถอนต้นทิ้งขุดดินบริเวณนั้นตากแดด
 • ปรับเปลี่ยนวิธีการให้น้ำในแปลง ห้ามทิ้งในแปลงและลงในน้ำ เด็ดขาด อย่าให้น้ำไหลผ่านบริเวณที่เป็นโรคไปยัง ต้นอื่น (ถึงแม้ถอนต้นที่เป็นโรคทิ้งแล้วก็ตามเพาะเชื้อตัวนี้สามารถ แพร่กระจายไปกับน้ำได้)
 • การให้น้ำด้วยระบบน้ำหยด ช่วยลดการแพร่กระจายของเชื้อราได้

การป้องกันกำจัดด้วยเชื้อราไตรโคเดอร์มา

แปลงดอกดาวเรือง

 • ใส่เชื้อราลงในดินแปลงเพาะกล้า โดยผสมกับปุ๋ยอินทรีย์อัตราส่วน เชื้อราไตรโคเดอร์มา 0.5 กก. ผสมกับปุ๋ยอินทรีย์ 50 กก. หว่านลงในแปลงก่อนหว่านเมล็ดพืช
 • ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาคลุกเมล็ดพันธุ์ก่อนปลูก โดยใช้เชื้อ 50 กรัมต่อเมล็ดพืช 1 กก. เพื่อป้องกันการเข้าทำลายของเชื้อราที่อาจติดมากับเมล็ดพันธุ์
 • หรือใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา ผสมน้ำ อัตราส่วน 50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร รดแปลง หรือฉีดพ่นให้ต้นพืช ทุก 15 วัน

โรคที่เกิดจากเชื้อราเหล่านี้ สามารถป้องกันและกำจัดได้ด้วยเชื้อราไตรโคเดอร์มา และเชื้อบีเอสค่ะ

ที่มา : thongchalerm.com/ pirun.ku.ac.th/ศูนย์วิจัยเอสวีกรุ๊ป


ฝากคำถามเรื่องเกษตรกรรม การป้องกัน, การรักษาโรคพืช,  การกำจัดแมลงศัตรูพืช, หรือสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้ที่ Line Add Friends ครับ

เพิ่มเพื่อน

สินค้าป้องกันโรคพืชและแมลง