กับดักล่อด้วงงวงกล้วย

แมลงศัตรูสำคัญชนิดหนึ่งของกล้วย คือ ด้วงงวงเจาะต้นกล้วย และด้วงงวงเจาะเหง้ากล้วย ซึ่งสามารถพบได้ทุกระยะการเจริญเติบโตของต้นกล้วย ทั้งกล้วยน้ำว้า กล้วยหอม และกล้วยอื่นๆ สังเกตการเข้าทำลายของด้วงงวงเจาะเหง้ากล้วย จะพบตัวหนอนเจาะชอนไชกัดกินทำลายระบบส่งน้ำและอาหารของเหง้ากล้วยที่อยู่ในระดับพื้นดินและโคนต้นขาดตอนชะงักไป ไม่สามารถส่งน้ำและอาหารไปเลี้ยงลำต้นได้ ไม่สามารถมองเห็นร่องรอยการทำลายของหนอนได้ชัด หากรุนแรงมาก พบหนอน 5 ตัวต่อ 1 เหง้ากล้วยจะสามารถทำให้ต้นกล้วยตายได้

ด้วงงวงในกล้วย

ลักษณะต้นกล้วยที่โดนทำลาย


วัสดุ:

  • ต้นกล้วยที่ตัดเครือแล้ว หรือต้นที่ไม่สมบูรณ์
  • มีด

วิธีทำกับดักเพื่อล่อตัวเต็มวัยให้เข้ามาวางไข่ในกับดัก

%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b8%a2_a

1. ใช้ต้นกล้วยที่ตัดเครือแล้วมาหั่นเป็นท่อนยาว 30 เซนติเมตร แล้วผ่าครึ่งตามยาว

Web
2. นำมาวางคว่ำ ให้รอยผ่าหันลงดินบริเวณใกล้โคนต้น

กับดักล่อด้วงงวงกล้วย
3. วางท่อนกล้วยกับดักในสวน จำนวน 1 ท่อนต่อระยะห่าง 10 เมตร

กับดักล่อด้วงงวงกล้วย
4. เมื่อแมลงได้กลิ่นจะดึงดูดแมลงเข้ามายังกับดัก ทิ้งไว้ 3-4 วัน หมั่นพลิกกับดักล่อเพื่อจับแมลงตัวน้อยมาทำลาย หรือ (นำออกจากบริเวณปลูก) และควรเปลี่ยนท่อนกับดักบ่อยๆ เพราะท่อนกล้วยเก่าจะเหี่ยวและมีประสิทธิภาพลดลง

เครดิต: คุณอังคณา ว่องประสพสุข : กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ กรมวิชาการเกษตร : สิงหาคม 2559

***เทคนิคอีกอย่างที่จะใช้ให้ได้ผลดีคือ ใช้เมธาไรเซียม อัตรา 100 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดลงบริเวณที่วางท่อนกล้วยและบนท่อนกล้วยนะคะ


ฝากคำถามเรื่องเกษตรกรรม การป้องกัน, การรักษาโรคพืช,  การกำจัดแมลงศัตรูพืช, หรือสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้ที่ Line Add Friends ครับ

เพิ่มเพื่อน

ชีวภัณฑ์ป้องกันโรคและแมลงศัตรูพืช