การควบคุมโรคไหม้ในข้าว

โรคไหม้ในข้าว เกิดขึ้นและรุนแรงเมื่อมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม และเกิดขึ้นได้ในทุกฤดู ทุกพื้นที่ ทั้งข้าวนาปี นาปรัง และข้าวไร่ และสามารถทำลายข้าวได้ทุกระยะ ตั้งแต่ปลูกจนถึงเก็บเกี่ยว

สาเหตุ : เกิดจากเชื้อรา Pyricularia oryzae

 

ลักษณะอาการ

ระยะกล้า ใบมีแผล จุดสีน้ำตาลคล้ายรูปตา มีสีเทาอยู่ตรงกลางแผล ความกว้างของแผลประมาณ 3-5 มิลลิเมตร และความยาวประมาณ 10-15 มิลลิเมตร แผลสามารถขยายลุกลามและกระจายทั่วบริเวณใบ ถ้าโรครุนแรงกล้าข้าวจะแห้งฟุบตาย อาการคล้ายถูกไฟไหม้

ระยะแตกกอ อาการพบได้ที่ใบ ข้อต่อของใบ และข้อต่อของลำต้น ขนาดแผลจะใหญ่กว่าที่พบในระยะกล้า แผลลุกลามติดต่อกันได้ที่บริเวณข้อต่อ ใบจะมีลักษณะแผลช้ำสีน้ำตาลดำ และมักหลุดจากกาบใบเสมอ

ระยะออกรวง (โรคไหม้คอรวง หรือ โรคเน่าคอรวง) ถ้าข้าวเพิ่งจะเริ่มให้รวง เมื่อถูกเชื้อราเข้าทำลาย เมล็ดจะลีบหมด แต่ถ้าเป็นโรคตอนรวงข้าวแก่ใกล้เก็บเกี่ยว จะปรากฏรอยแผลช้ำสีน้ำตาลที่บริเวณคอรวง ทำให้เปราะหักง่าย รวงข้าวร่วงหล่นเสียหายมาก

 

สภาพแวดล้อมที่ทำให้เกิดการระบาดรุนแรง

 • หว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวหนาแน่นเกินไป ต้นข้าวหนาแน่น ทำให้อับลม
 • ใส่ปุ๋ยไนโตรเจนปริมาณมากเกินไป
 • มีสภาพแห้งในตอนกลางวันและชื้นจัดในตอนกลางคืน น้ำค้างยาวนานถึงตอนสายราว 9 โมง
 • อากาศค่อนข้างเย็น อุณหภูมิประมาณ 22-25 องศาเซลเซียส ลมแรงจะช่วยให้โรคแพร่กระจายได้ดี
 • เกษตรกรใช้พันธุ์ข้าวที่อ่อนแอต่อโรค เช่น ขาวดอกมะลิ 105

การป้องกันรักษา

 • เลือกปลูกข้าวพันธุ์ต้านทานที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ เช่น กข 1, 9, 11 และ 21สุพรรณบุรี 1 และคลองหลวง 1
 • คลุกเมล็ดพันธุ์ด้วยสารป้องกันเชื้อราก่อนปลูกทุกครั้ง
 • หว่านเมล็ดพันธุ์ให้พอดี ประมาณ 15-20 กก./ไร่ เพื่อไม่ให้ต้นกล้าข้าวหนาแน่นเกินไป ระบายลมได้ดี
 • ใส่ปุ๋ยไนโตรเจนในปริมาณที่เหมาะสม ไม่สูงเกินไป
 • หากพบใบข้าวมีอาการโรคไหม้ 2-3 แผล/ใบ ควรรีบฉีดพ่นสารกำจัดเชื้อรา
 • หากพบว่าแปลงข้าวเป็นโรคไหม้ 50% ของแปลง ให้เผาทำลายต้นข้าว แล้วลงมือปลูกใหม่

เครดิต : องค์ความรู้เรื่องข้าว โดยกองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว


Contributor :

        นามปากกา :  กระดาษศา กระดาษแห่งสาระ

เดินทางสายเกษตร-เกษตรอินทรีย์มายาวนาน สนุกกับการศึกษา ค้นคว้า เทคนิค เคล็ดลับ ความรู้ใหม่ๆ ต่อยอดวงการเกษตรไทย

ฝากคำถามเรื่องเกษตรกรรม การป้องกัน, การรักษาโรคพืช,  การกำจัดแมลงศัตรูพืช, หรือสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้ที่ Line Add Friends ครับ

เพิ่มเพื่อน

ปลูกแบบอินทรีย์ให้ยืนยาว เเล้วใช้ชีวิตให้ยืนยง