การปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ

การปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ

“หญ้าแฝก” หรือ “Vetiver Grass” ในประเทศไทย 2 สายพันธุ์ คือ หญ้าแฝกดอน และหญ้าแฝกหอม

ใส่ความเห็น