เกร็ดความรู้ในการใช้เชื้อไตรโคเดอร์มา ตอนที่ 1

เกร็ดความรู้การใช้เชื้อไตรโคเดอร์มา ตอนที่ 1

ไตรโคเดอร์มา ไม่ว่าจะอยู่ในรูปเชื้อสด ผงสปอร์ หรือ เชื้อในรูปน้ำ เกษตรกรจะต้องคำนึงถึงวิธีการใช้ที่เหมาะสม เพื่อให้ต้นพืชได้รับประโยชน์สูงสุด หากใส่ลงไปในดินที่มีสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมต่อการเจริญและการ เพิ่มปริมาณเชื้อ เช่น ดินเป็นกรดจัดหรือด่างจัด เกินไป ดินมีความเค็มสูง โครงสร้างของดินหรือเนื้อดินมีลักษณะแน่นทึบ การระบายอากาศและความชื้นไม่ดี ดินมีอินทรียวัตถุต่ำ อาจทำให้การใช้ไตรโคเดอร์มาไม่ประสบผลสำเร็จได้ จึงมีข้อควรระวังดังนี้

พ่นในเวลาแดดอ่อน หรือเวลาเย็น จะทำให้ตัวเชื้ออยู่ในดินได้นานขึ้น
พ่นในเวลาแดดอ่อน หรือเวลาเย็น จะทำให้ตัวเชื้ออยู่ในดินได้นานขึ้น
  • ควรใช้เชื้อในเวลาแดดอ่อน หรือเวลาเย็น กรณีที่บริเวณซึ่งจะฉีดพ่นไม่มีร่มเงาจากพืชเลย ควรใช้วัสดุอินทรีย์ หรือปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกหว่านปกคลุมผิวดิน
อากาศที่พอเหมาะที่ให้เชื้อราเติบโต ได้ดี
อากาศที่พอเหมาะที่ให้เชื้อราเติบโต ได้ดี
  • ไม่ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา ในบริเวณที่แฉะ แต่ถ้าดินบริเวณที่จะฉีดพ่นเชื้อแห้งมาก ควรให้น้ำพอให้ดินมีความชื้นเสียก่อน หรือให้น้ำทันทีหลังฉีดพ่น เพื่อให้น้ำพอเชื้อซึมลงดินได้
  • ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกที่เหมาะกับการใช้ผสมเชื้อราไตรโคเดอร์มา ควรเป็นปุ๋ยที่ผ่านกระบวนการหมักโดยสมบูรณ์แล้ว (เย็นแล้ว) หรือเป็นปุ๋ยที่กองทิ้งไว้จนเก่าแล้ว ไม่ควรใช้ปุ๋ยหมักที่ผสมด้วยปุ๋ยยูเรีย
ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกเหมาะกับการใช้ผสมเชื้อราไตรโคเดอร์มา
ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกเหมาะกับการใช้ผสมเชื้อราไตรโคเดอร์มา
  • ห้ามใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีทุกชนิดคลุกเคล้าหรือผสมร่วมกับเชื้อสดเพื่อใช้พร้อมกันทีเดียว
  • กรณีที่ต้องการผสมเชื้อราไตรโคเดอร์มากับปุ๋ยอินทรีย์-เคมี (ปุ๋ยอินทรีย์ที่ผสมด้วยปุ๋ยเคมีสูตรต่างๆ) ทั้งชนิดผงหรือชนิดอัดเม็ดให้ผสมได้ แต่ต้องหว่านทันทีที่ผสมเสร็จ ห้ามผสมแล้วเก็บไว้ในกระสอบ หรือกองไว้ เพราะเชื้อราไตรโคเดอร์มาอาจได้รับอันตรายจากปุ๋ยเคมี
  • เมื่อผสมเชื้อราไตรโคเดอร์มาชนิดสดกับรำข้าวและปุ๋ยอินทรีย์แล้ว ให้ใช้หว่านทันที ห้ามบรรจุลงในกระสอบหรือกองทิ้งไว้ เพราะอาจเกิดความร้อนในกองปุ๋ย เป็นอันตรายต่อเชื้อราไตรโคเดอร์มาได้ ดังนั้นจึงควรเตรียมส่วนผสมของเชื้อสด รำข้าวและปุ๋ยอินทรีย์ให้พอใช้ในแต่ละครั้ง
  • ถ้าผสมเชื้อราไตรโคเดอร์มาชนิดสดกับปุ๋ยอินทรีย์ (เก่าหรือหมักดีแล้ว) โดยไม่ใส่รำข้าว สามารถเก็บปุ๋ยไว้ได้ไม่เกิน 1 เดือน โดยใส่กระสอบหรือกองไว้ในที่ร่มและเย็น และควรคลุมด้วยพลาสติกหรือกระสอบ เพื่อรักษาความชื้นในเนื้อปุ๋ยเอาไว้ให้อยู่ที่ประมาณ 25-30 เปอร์เซ็นต์
น้ำ เพิ่มความชื้น
ความชื้นจะช่วยรักษาอุณหภูมิที่เหมาะสมในการโตของเชื้อรา
  • เชื้อราไตรโคเดอร์มาชนิดสดผสมกับปุ๋ยอินทรีย์โดยไม่ใส่รำข้าว เมื่อใช้หว่านลงดินจะได้ปริมาณเชื้อน้อยกว่ากรณีที่ใช้รำข้าวผสมด้วย อย่างไรก็ตาม พบว่าเชื้อสดผสมปุ๋ยอินทรีย์โดยไม่มีรำข้าวมีประสิทธิภาพควบคุมโรคได้เช่นกัน

ติดตามต่อในคราวหน้านะคะ

ฝากคำถามเรื่องเกษตรกรรม การป้องกัน, การรักษาโรคพืช, การกำจัดแมลงศัตรูพืช, หรือสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้ที่ Line Add Friends ครับ

เพิ่มเพื่อน

สินค้าป้องกันโรคพืชและแมลง