พ่นในเวลาแดดอ่อน หรือเวลาเย็น

พ่นในเวลาแดดอ่อน หรือเวลาเย็น จะทำให้ตัวเชื้ออยู่ในดินได้นานขึ้น

พ่นในเวลาแดดอ่อน หรือเวลาเย็น จะทำให้ตัวเชื้ออยู่ในดินได้นานขึ้น

ใส่ความเห็น