กำจัดด้วงแรดมะพร้าว

ด้วงแรด ศัตรูสำคัญของมะพร้าวและปาล์มน้ำมัน มี 2 ชนิด คือ ด้วงแรดชนิดเล็ก และด้วงแรดชนิดใหญ่

ใส่ความเห็น