ตัวอ่อนหนอน ระยะทำลาย

Psylliodes chrysocephala (Coleoptera Chrysomelidae) larva on oilseed rape (Brassica napus)

ตัวอ่อนหนอน ระยะทำลาย

ใส่ความเห็น