ฤดูฝนมาแล้ว….จัดการแปลงปลูกพืชอย่างไรดี

ย่างเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการกันแล้ว ในช่วงนี้จึงเห็นหลายๆ พื้นที่มีฝนตกอย่างต่อเนื่อง เพื่อนๆ เกษตรกรต่างก็ดีอกดีใจที่จะได้ใช้น้ำฝนในการเพาะปลูกกันต่อไป แต่อย่างไรก็ตามหากมีปริมาณฝนที่มากเกินไปก็อาจส่งผลเสียได้เหมือนกัน วันนี้กระดาษศาจึงเสาะหา วิธีการจัดการแปลงปลูกพืชในช่วงฤดูฝนมาฝากเพื่อนๆ กัน เพื่อที่จะรับมือกับฤดูฝนได้อย่างสบายๆ มาดูกันเลยค่ะ

  • การทำร่องบายน้ำในสวนเพื่อไม่ให้น้ำขัง

ในแปลงปลูกพืชทุกชนิดควรมีการทำร่องระบายน้ำไว้เพื่อไม่ให้น้ำขังภายในแปลง เพราะหากรากพืชจมน้ำอยู่เป็นเวลานานอาจทำให้รากพืชเสียหายได้

  • การยกร่องปลูกให้สูงขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มต่ำ และแปลงปลูกผัก

การยกร่องปลูกนอกจากจะช่วยให้รากพืชพ้นน้ำแล้ว ยังเป็นการทำทางระบายน้ำออกจากแปลงปลูกได้ง่ายด้วย

  • ระบายน้ำลงบ่อกักเก็บให้ได้มากที่สุด

พยายามระบายน้ำลงในบ่อกักเก็บน้ำให้มากที่สุด เพื่อจะได้มีน้ำไว้ใช้หลังหมดฤดูฝน บ่อเก็บน้ำก็ควรเตรียมการแตกแต่งคันขอบบ่อ และเก็บเศษวัชพืชออกจากบ่อให้เรียบร้อยก่อนเข้าฤดูฝน

  • ใช้ยาป้องกันโรครากเน่า โคนเน่า และเชื้อราอื่นๆ

ในแปลงปลูกที่มีความชื้นสูง ทำให้เชื้อโรคพืชระบาดได้ง่าย จึงควรมีการป้องกันโรคพืชทั้งทางใบและทางดิน เช่น การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาหว่านแปลงปลูก รองก้นหลุม หรือฉีดพ่นทางใบ

  • กำจัดเศษขยะในสวนหรือแปลงปลูกออกไป เพื่อลดแหล่งเชื้อโรคพืช

กองเศษใบไม้ กิ่งไม้ หรือวัชพืช จะเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของเชื้อโรคและแมลงศัตรูพืช จึงควรกำจัดออกจากแปลงให้หมด และดูแลแปลงปลูกพืชให้สะอาดอย่างสม่ำเสมอ

  • ตัดแต่งกิ่งต้นพืช เพื่อให้ลำต้นโปร่ง และรับแสงได้ดี

สภาพที่ต้นพืชมีความชื้นสูง เชื้อโรคระบาดได้ง่าย การตัดแต่งกิ่งต้นพืชให้โปร่ง ทำให้แสงส่องถึงภายในทรงพุ่ม ช่วยลดความชื้นต้นพืช และลดการระบาดของโรคพืชได้

  • ปรับเปลี่ยนวิธีการใส่ปุ๋ย

ฤดูฝนทำให้สิ้นเปลืองปุ๋ยกว่าฤดูอื่น เพราะน้ำฝนจะชะล้างปุ๋ยไปได้ง่ายๆ พืชได้กินปุ๋ยไม่เต็มที่ เกษตรกรจึงควรปรับเปลี่ยนวิธีการใส่ปุ๋ย เช่น ใส่ปริมาณน้อยๆ แต่บ่อยครั้งขึ้น เพื่อลดการชะล้างของปุ๋ยไปกับน้ำฝน และควรมีการฉีดพ่นปุ๋ยทางใบที่จำเป็น

  1. ปลูกพืชป้องกันการชะล้างพังทลายของหน้าดิน

น้ำฝนชะทำให้หน้าดินพังทลาย โครงสร้างดินเสีย ดินสูญเสียธาตุอาหารพืชได้ง่าย การปลูกพืชป้องกันหน้าดินช่วยรักษาหน้าดินไม่ให้พังทลายได้ง่าย เช่น ปลูกหญ้าแฝก และพืชคลุมดินชนิดต่างๆ

นอกจากนี้เกษตรกรควรหมั่นสำรวจแปลงปลูกพืชอย่างสม่ำเสมอ หากพบอาการผิดปกติของต้นพืช จะได้แก้ไขได้ทันเวลา เพียงเท่านี้เราก็จะรับมือกับฤดูฝนได้แน่นอนค่ะ

ที่มา : กระดาษศา กระดาษแห่งสาระ/ ภาพประกอบ : Bussaba Sornyoo


Contributor :

        นามปากกา :  กระดาษศา กระดาษแห่งสาระ

เดินทางสายเกษตร-เกษตรอินทรีย์มายาวนาน สนุกกับการศึกษา ค้นคว้า เทคนิค เคล็ดลับ ความรู้ใหม่ๆ ต่อยอดวงการเกษตรไทย


ฝากคำถามเรื่องเกษตรกรรม การป้องกัน, การรักษาโรคพืช,  การกำจัดแมลงศัตรูพืช, หรือสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้ที่ Line Add Friends ครับ

เพิ่มเพื่อน

ปลูกแบบอินทรีย์ให้ยืนยาว เเล้วใช้ชีวิตให้ยืนยง