จุลินทรีย์หน่อกล้วยกำจัดหญ้าวัชพืช

“วัชพืช”  ปัญหาพื้นฐานแต่สำคัญ สำหรับเกษตรกร ปลูกข้าว ผู้ทำไร่ ทำนา ปลูกผัก หรือเเม้เเต่ตามบ้านทั่วไป ซึ่งวัชพืชจะคอยแย่งธาตุอาหารของพืชที่ปลูก เกษตรกรส่วนใหญ่อาจใช้สารเคมีในการกำจัดหญ้าหรือวัชพืชเนื่องจากเป็นวิธีที่ง่าย ซึ่ง สารเคมีที่ลงในดินไปเเต่ละครั้ง ดินจะสะสมให้ดินมี สภาพเป็นกรด และพืชต่างๆจะไม่สามารถดูดซึมสารอาหารที่อยู่ในดินไปใช้ประโยชน์ได้ และยังทำให้ต้นทุนการผลิตสูง ขึ้นตามไปด้วย จากครั้งที่แล้วที่ นำเสนอ “สูตรหัวเชื้อจุลินทรีย์หน่อกล้วย” อ่านที่นี่.. วันนี้จะขอนำเสนอการเอาไปต่อยอดในการกำจัดวัชพืชดังกล่าว

กำจัดวัชพืชด้วยสูตรหน่อกล้วย

  • หลังจากเราได้หัวเชื้อจากการหมักเเล้ว ทำหัวเชื้ออย่างไร?  อ่านที่นี่.. 👈

กำจัดวัชพืชด้วยสูตรหน่อกล้วย 02

  • ใช้สูตรผสมดังต่อไปนี้

• หัวเชื้อจุลินทรีย์หน่อกล้วย 1 ลิตร
• แป้งข้าวหมาก 1 ลูก หรือ ข้าวหมาก 1 ห่อ
• ต้นกล้วยสับละเอียด 60 กิโลกรัม
• กากน้ำตาล 1 ลิตร
• น้ำสะอาด 100 ลิตร
• มูลวัวสด 20 กิโลกรัม
• ยาคูลท์/ นมเปรี้ยว 1 ขวด

กำจัดวัชพืชด้วยสูตรหน่อกล้วย 03

  • นำส่วนผสมทั้งหมด ใส่ถังหมักคลุกเคล้าให้เข้ากัน หมักทิ้งไว้  7  วัน

กำจัดวัชพืชด้วยสูตรหน่อกล้วย 04

  • เมื่อหมักครบ 7 วัน แล้ว เวลาใช้ ให้กรองเอาเเต่น้ำฉีดพ่นบริเวณวัชพืชปกคลุม

อัตราการใช้ :

  • สำหรับนาข้าวให้ใช้จุลินทรีย์หน่อกล้วยสูตรกำจัดหญ้าวัชพืช ในปริมาณ 40 ลิตร/ ไร่ ฉีดพ่นในนาข้าวที่มีน้ำประมาณ 10 เซนติเมตร ก่อนปลูกข้าวประมาณ 7-10 วัน แล้วจึงปล่อยน้ำออก
  • สำหรับพืชไร่ พืชสวน แปลงปลูกผลไม้ นำจุลินทรีย์หน่อกล้วยสูตรกำจัดหญ้าวัชพืชนี้ ฉีดพ่นกำจัดหญ้าระหว่างร่องปลูกได้โดยไม่ต้องผสมน้ำอีก

ประโยชน์ :

  • สามารถกำจัดหญ้าวัชพืชในนาข้าว แปลงปลูกผัก ร่องสวน สวนผลไม้ได้ทุกชนิด
  • ช่วยย่อยสลายตอซังในนาข้าว ให้เป็นปุ๋ยพืชสดบำรุงดินได้เป็นอย่างดี
  • ช่วยปรังปรุงโครงสร้างดินให้มีความร่วนซุย ต้นพืชสามารถดูดซึมสารอาหารเพื่อใช้ในการบำรุงการเจริญเติบโตได้เป็นอย่างดี

เครดิต : อาจารย์อธิศพัฒน์ วรรณสุทธิ์ (ปราชญ์ชาวบ้านมูลนิธิชัยพัฒนา)


ฝากคำถามเรื่องเกษตรกรรม การป้องกัน, การรักษาโรคพืช,  การกำจัดแมลงศัตรูพืช, หรือสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้ที่ Line Add Friends ครับ

เพิ่มเพื่อน

ชีวภัณฑ์ป้องกันโรคและแมลงศัตรูพืช