ดินดี มีชีวิต

ดินมีชีวิตหรือไม่…ตรวจสอบชีวิตดินง่ายๆ ดินเป็นแหล่งรวมของธาตุอาหาร น้ำ อากาศ และสิ่งมีชีวิตต่างๆ 🌾🌱🐛ที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตของพืช เราจึงควรปรับปรุงดินให้เหมาะสมต่อ การปลูกพืชเสมอ ดินในสวนของเรามีชีวิตหรือไม่ สามารถตรวจสอบได้ง่ายๆ

วิธีการดังนี้ :

👉 ขุดเนื้อดิน ความลึกไม่เกิน 1 คืบ


👉 นำดินปริมาณ 1 กำมือใหญ่ๆ เลือกเอาเศษพืชต่างๆ ละลายในน้ำสะอาด ที่ลอยน้ำออกทิ้ง แล้วแช่น้ำไว้ 1 คืน

👉 รุ่งขึ้นให้สังเกต ถ้ามีฟองลอยที่ผิวน้ำแสดงว่าดินดีมีชีวิตใช้เพาะปลูกดี👏👏แต่ถ้าไม่มีฟองแสดงว่าดินไม่ดี ไม่มีจุลินทรีย์ สื่งชีวิต

การเกิดฟอง แสดงให้เห็นว่าในดินมีสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก เช่น จุลินทรีย์ต่างๆ อาศัยอยู่ หากยิ่งมีฟองเกิดขึ้นมาก แสดงว่ามีจุลินทรีย์จำนวนมาก บ่งบอกได้ว่าดินมีอินทรียวัตถุสูงด้วย **กรณีที่ดินในพื้นที่เพาะปลูก อินทรีย์วัตถุเจือจางหรือไม่ดี ให้หาวิธีบำรุงดินต่อไป ➡➡


ฝากคำถามเรื่องเกษตรกรรม การป้องกัน, การรักษาโรคพืช,  การกำจัดแมลงศัตรูพืช, หรือสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้ที่ Line Add Friends ครับ

เพิ่มเพื่อน

บทความยอดนิยม