ดิน ต้นกำเนิดพืชพันธุ์ ดินดี ผลผลิตดี

ถ้าพูดถึงผักไฮโดรโปรนิกส์ ทุกท่านคงร้องอ๋อ และเข้าใจได้ทันทีว่าหมายถึงอะไร มันคือการปลูกพืชแบบไร้ดินนั่นเอง แต่หากจะเท้าความกลับไปก่อนจะมีการคิดค้นไฮโดรโปรนิกส์ขึ้นมา การปลูกพืชต้องพึ่งพา “ดิน” เท่านั้น ต้นกำเนิดของพืชพันธุ์ในโลกนี้ ล้วนมาจากดิน อาจกล่าวได้ว่า ดิน คือต้นกำเนิดอาหารที่เราบริโภคกันอยู่ทุกวันนี้ โดย 95% ของอาหารบนโลกนี้ มีต้นกำเนิดมาจากดิน

อาหารเกือบทั้งหมดบนโลกนี้ มีต้นกำเนิดจากดิน
อาหารเกือบทั้งหมดบนโลกนี้ มีต้นกำเนิดจากดิน

พื้นที่ ดินทั้งหมดบนโลกเรานี้เกือบทั้งหมดถูกใช้ในการเกษตรเพื่อผลิตอาหาร หากเป็นดินดี มีแร่ธาตุอุดมสมบรูณ์ เราจะได้ผลผลิตมากกว่าดินเสียถึง 58% ทว่าในปัจจุบันดินกำลังอยู่ในวิกฤติ

ประมาณการณ์กันว่า “ดิน” ถูกรุกรานโดยการขยายตัวของเมือง 10,000 ตารางกิโลเมตร ทุกๆ 1 ชั่วโมง และจะเหลือดินดีในการทำเกษตรกรรมอีกเพียง 60 ปีเท่านั้น ขณะเดียวกัน ใช้เวลาถึง 1000 ปี จึงจะสร้างดินคืนได้ 2-3 เซนติเมตรเท่านั้น!

ดินต้นกำเนิดพืชพันธุ์
ดินต้นกำเนิดพืชพันธุ์ ดินที่อุดมสมบูรณ์กำลังลดหายไป

การตระหนักถึงความสำคัญของดินจึงเป็นหน้าที่ของเกษตรกรและประชาชนทุกคน ช่วยกันดูแลคุณภาพดิน ให้สามารถใช้ผลิตอาหาร หรือปลูกพืชพันธุ์ไปได้อีกนาน ด้วยการบำรุงรักษาดิน ไม่ใช้สารเคมีในการทำเกษตร หรือเผาหน้าดิน เพิ่มสารอาหารให้แก่ทั้งดินและพืชด้วยธาตุอาหารเสริม ได้ทั้งผลผลิตที่งอกงามดี และมีดินคุณภาพดีอยู่กับเราไปนานๆ

เลือกเอนไซม์น้ำ ผสมธาตุอาหารเสริม นูแมค ดูแลดินและพืชพันธุ์ของท่าน ปลอดภัย ไร้สารเคมี 100%

ฝากคำถามเรื่องเกษตรกรรม การป้องกัน, การรักษาโรคพืช,  การกำจัดแมลงศัตรูพืช, หรือสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้ที่ Line Add Friends ครับ

เพิ่มเพื่อน