ด้วงหมัดผัก… รู้ทัน กำจัดไว

ด้วงหมัดผักเป็นศัตรูพืชที่สำคัญซึ่งสร้างความหนักใจให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกพืชตระกูลกะหล่ำมาโดยตลอด เมื่อมีการระบาดรุนแรงต้นผักจะถูกกัดกินจนตาย

ด้วงหมัดผักคืออะไร?

หลายท่านอาจจะรู้จักกับแมลงชนิดนี้ดีแล้วแต่บางท่านยังไม่ทราบมาก่อน หรือทราบแค่บางส่วนเท่านั้น ด้วงหมัดผักหรือด้วงหมัดกระโดด (Flea beetle) ที่พบทั่วไปในธรรมชาติมีสองชนิด คือ ด้วงหมัดผักแถบลาย (Phyllotreta sinuata) และด้วงหมัดผักสีน้ำเงินเข้ม (Phyllotreta chontanica) พบการระบาดของด้วงหมัดผักสองชนิดนี้อย่างรุนแรงในพืชตระกูลกะหล่ำ เช่น คะน้า กวางตุ้ง กะหล่ำปลี กะหล่ำดอก ผักกาดหัว เป็นต้น

ลักษณะการทำลาย

ตัวอ่อนของด้วงหมัดผักชอบกัดกินหรือชอนไชเข้าไปกินอยู่บริเวณโคนต้น หรือรากของผัก ทำให้พืชผักเหี่ยวเฉาและไม่เจริญเติบโต ถ้ารากถูกทำลายมากๆ ก็อาจทำให้พืชผักตายได้ ตัวเต็มวัยชอบกัดกินด้านล่างของผิวใบ ทำให้ใบมีรูพรุน และอาจกัดกินลำต้นและกลีบดอกด้วย ด้วงหมัดผักชอบอยู่รวมกันเป็นกลุ่มๆ ตัวเต็มวัยเมื่อถูกกระทบกระเทือน ชอบกระโดดและสามารถบินได้ไกลๆ

ฤดูกาลระบาด 

ด้วงหมัดผักเกิดการระบาดได้ในทุกฤดูกาล โดยระบาดมาจากบริเวณรอบแปลงปลูก ซึ่งมีวัชพืชที่ด้วงหมัดผักใช้เป็นอาหารและพืชอาศัย เช่น ผักเสี้ยน ผักเสี้ยนผี ผักเบี้ยหิน หรือแม้กระทั่งผักบุ้งนาก็สามารถใช้เป็นแหล่งอาหารและพืชอาศัยได้ ด้วงหมัดผักเหล่านี้จะอพยพเข้ามาในแปลงปลูกเมื่อถึงฤดูกาลเพาะปลูก เพราะมีผักเป็นแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์ เมื่อสิ้นสุดการเพาะปลูกเก็บเกี่ยวผลผลิต และรื้อแปลง ทำให้ขาดแหล่งอาหาร ด้วงหมัดผักก็จะอพยพออกไปอาศัยวัชพืชเป็นแหล่งอาหารแทน และจะอพยพกลับเข้ามาเมื่อเริ่มการเพาะปลูกครั้งต่อไป เป็นวัฏจักรเช่นนี้ไปเรื่อย

วิธีการการควบคุม

  1. ควรไถตากดินไว้เป็นเวลานานพอสมควรเพื่อท่าลายตัวอ่อนและดักแด้ที่อยู่ใต้ดิน แนะนำให้ปลูกพืชผักที่ด้วงหมัดผักไม่ชอบสลับกันบ้างกับพืชผักตระกูลกะหล่ำ เพื่อตัดวงจรชีวิตของด้วงหมัดผัก
  2. การใช้ไส้เดือนฝอยควบคุมศัตรูพืช Steinernema saimkayai, Steinernema carpocapsae ในอัตรา 4 ล้านตัวต่อพื้นที่ 20 ตารางเมตร ต่อ น้่า 20 ลิตร โดย พ่นหรือราดไส้เดือนฝอยบนแปลงปลูกผักเมื่อผักอายุได้ 15, 30 และ 45 วัน หลังหว่านเมล็ด
  3. เชื้อแบคทีเรีย (บีที) บาซิลลัส ทูริงเยนซิส โดยพ่นหรือราด ทุก 7 วัน
                                                                                  เชื้อแบคทีเรีย (บีที) บาซิลลัส ทูริงเยนซิส
  4. โรยเศษหรือกากผงสะเดาลงบริเวณโคนต้น เพื่อกำจัดตัวอ่อน
  5. ใช้สารสกัดจากธรรมชาติ เช่น สารสกัดจากรากหางไหลแดง (Derris elliptica) ที่มีสารออกฤทธิ์โรติโนน (Rotenone)  ซึ่งสามารถกำจัดด้วงหมัดผักได้หลังพ่นภายใน 12 – 24 ชั่วโมง และจะสลายตัวหลังจากถูกแสงแดดจัดและอุณหภูมิสูง
  6. ใช้สารชีวภัณฑ์ เชื้อราบิวเวอร์เรีย ในการกำจัดตัวและไข่เพื่อตัดวงจร

เครดิต : ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช

นามปากกา : Serenity


ฝากคำถามเรื่องเกษตรกรรม การป้องกัน, การรักษาโรคพืช, การกำจัดแมลงศัตรูพืช, หรือสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้ที่ Line Add Friends ครับ

เพิ่มเพื่อน

ปลูกแบบอินทรีย์ให้ยืนยาว เเล้วใช้ชีวิตให้ยืนยง