บริเวณที่ด้วงเจาะเข้าไปกินข้างในและวางไข่

บริเวณที่ด้วงเจาะเข้าไปกินข้างในและวางไข่, เมตาไรเซียม

ใส่ความเห็น