ตัวห้ำ (แมลงที่พึ่งพาได้)

แมลงตัวห้ำ คือ แมลงที่ปกติแล้ว หากินเหยื่อที่เป็นแมลงด้วยกันเป็นอาหารและกินเหยื่อ (prey) กว่าจะเจริญเติบโตครบวงจรชีวิต ไม่จำกัดการกิน

บางชนิดเป็นแมลงตัวห้ำทั้งในระยะที่เป็นตัวอ่อน และตัวเต็มวัย/ หรือบางชนิดเป็นตัวห้ำเฉพาะระยะตัวอ่อน/ บางชนิดก็เป็นตัวห้ำตอนเป็นตัวเต็มวัยโดยออกหากินเหยื่อโดย⇒การกัดกินตัวเหยื่อ หรือ ⇒การดูดกินของเหลวในตัวเหยื่อ  มนุษย์ใช้ประโยชน์จากแมลงตัวห้ำ โดยนำมาใช้กำจัดแมลงศัตรูทางการเกษตร เราอาจแบ่งแมลงตัวห้ำโดยอาศัย ลักษณะการออกหากิน หรือ ประเภทของปากได้ ดังนี้

 • ส่วนมากมีขนาดใหญ่และแข็งแรงกว่าเหยื่อที่ใช้เป็นอาหาร
 • ส่วนมากกินเหยื่อโดยการกัดกินตัวเหยื่อ ทำให้เหยื่อตายทันที
 • ตัวห้ำจะกินเหยื่อได้หลายตัวตลอดช่วงชีวิตการเจริญเติบโตของมัน
 • ตัวห้ำจะอาศัยอยู่คนละที่กับแมลงที่เป็นเหยื่อ และออกหาอาหารในที่ต่าง ๆ กัน

แบ่งตามลักษณะนิสัยการกินแมลงศัตรูพืช หลักๆ 2 ประเภท

 • ตัวห้ำมี “ปากกัด” แมลงห้ำประเภทนี้ จะกัดกิน และบดกิน ทุกส่วนของแมลงศัตรูพืช เช่น ด้วงเต่าตัวห้ำด้วงดิน แมลงปอ แมลงหางหนีบ ฯลฯ

 • ด้วง (Coleoptera) แมลงห้ำส่วนใหญ่เป็นแมลงในกลุ่มด้วง เช่น ด้วงเต่าลาย ด้วงดิน ด้วงก้นกระดก ด้วงเสือ ฯลฯ
 • แมลงปอ (Odonata) ทุกชนิดเป็นแมลงห้ำ ทั้งระยะตัวอ่อนและตัวเต็มวัย โดยตัวอ่อนกินแมลงในน้ำ ตัวเต็มวัยบินโฉบกินแมลงขนาดเล็ก เช่น แมลงปอเข็ม แมลงปอน้ำตก แมลงปอเสือ แมลงปอบ้าน ฯลฯ

 • ตัวห้ำ ที่มี ปากแทงดูด แมลงห้ำประเภทนี้จะดูดน้ำจากลำตัวของแมลงศัตรูพืช เช่น มวนเพชฌฆาต มวนพิฆาต แมลงช้างปีกใส แมลงห้ำมี บทบาทในการควบคุมแมลงศัตรูพืช เป็นแมลงในอันดับ (Oder) ต่างๆ ดังนี้

 • แมลงวัน (Diptera) เป็นแมลงห้ำ เช่น แมลงวันหัวบุบ แมลงวันขายาว แมลงวันดอกไม้ ฯลฯ
 • มวน (Hemiptera) แมลงในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เป็นแมลงศัตรูพืช แต่มีบางชนิดที่ ป็นแมลงห้ำ ทำ ลายแมลงศัตรูพืช เช่นมวนเพชฌฆาต มวนพฆิาต มวนดอกไม้ มวนจิ้งโจน้ำ มวนตาโต มวนเขียววดูดไข่ ฯลฯ
 •  แมลงช้าง (Neuroptera) เช่น แมลงช้างปีกน้ำตาล แมลงช้างปีกใส ฯลฯ
 • มด ต่อ แตน (Hymenoptera) แมลงในกลุ่มนี้เป็นแมลงที่มีประโยชน์
  • มด เป็นแมลงห้ำ ทำลายหนอนและดักแด้ของแมลงของผีเสื้อกลางคืน แมลงวันผลไม้
  • ต่อแตนในกลุ่ม Vespidae และ Sphecidae เช่น ต่อรัง ต่อหมาร่า เป็น แมลงห้ำของหนอนผีเสื้อ เพลี้ยอ่อน ตั๊กแตน

 • แมลงห้ำในกลุ่มอื่นๆ

 • ตั๊กแตนตำข้าว จับ แมลงกิน เป็นอาหาร เช่น แมลงวัน ผีเสื้อกลางคืน

อย่างไรก็ตามได้มีการนำแมลงตัวห้ำมาจัดการแมลงศัตรูพืชทางการเกษตร และได้ผลตอบรับที่ดีมาแล้วหลายตัวอย่าง อาทิ ใช้ด้วงเต่าลาย ทำลายเพลี้ยแป้งในสวนส้ม หรือใช้แมลงช้างปีกใส นสวนเพื่อช่วยกำจัดเพลี้ยอ่อนและมด เป็นต้น อนาคตอาจมีการเพาะเลี้ยงแมลงเหล่านี้เพื่อใช้ประโยชน์ในทางการค้าก็เป็นได้นะคะ (ความเห็นส่วนตัวนะคะ)


Contributor :

นามปากกา : Bussaba Sornyoo

เชื่อเอาไว้อย่างหนึ่งว่าโลกของเราก็เปรียบเสมือนหนังสือเล่มใหญ่ ที่ไม่สามารถอ่านได้ทั้งหมดในหน้าเดียว ค่อยๆ ค้นหาและจะเจอคำตอบในคำถาม


ฝากคำถามเรื่องเกษตรกรรม การป้องกัน, การรักษาโรคพืช, การกำจัดแมลงศัตรูพืช, หรือสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้ที่ Line Add Friends ครับ

เพิ่มเพื่อน