แมลงห้ำ ตั๊กเเตน เป้นได้ทั้งศัตรูพืช และตัวห้ำ

แมลงห้ำ, ตั๊กเเตน, ตั๊กแตนตำข้าว จับแมลงกินเป็นอาหาร, แมลงวัน, ผีเสื้อกลางคืน

ใส่ความเห็น