ตามรอย..ป้าเนียง

แม้ว่าเทคโนโลยีการเกษตรบนโลกใบนี้ จะก้าวล้ำไปมาก แต่ป้าก็ได้เลือกเส้นทางเกษตร-อินทรีย์ แบบค่อยเป็นค่อยไป ค่อยๆ ทำ ค่อยๆ ปลูก เพื่อให้มีผลผลิตที่อุดมสมบูรณ์และหมุนเวียนได้ตลอดทั้งปี ถือเป็นการพลิกฟื้นสวนเกษตรผสมผสานของครอบครัวใน ต.บ้านปทุม เลยก็ว่าได้ ป้าเนียงเล่าว่า การทำการเกษตรตามแนวทางของป้าเนียงนั้น ไม่ได้ใช้พื้นกว่า 20 ไร่ และพื้นที่ทั้ง 20 ไร่นั้น  ก็ไม่ได้ลงปลูกพืชผัก ผลไม้ พร้อมกันทีเดียวทั้งหมด

แต่จะค่อยเป็น ค่อยไป ค่อยปลูก ค่อยๆ ทะนุถนอมในการเพาะปลูก เริ่มปลูกทีละเล็กละน้อย บวกกับมีแนวคิดที่ดีจากในหลวงรัชกาลที่ 9 อย่างแนวทางการใช้ชีวิตแบบพอเพียง รู้จักลดรายจ่าย หาทางเพิ่มรายได้ เมื่อทำไปก็จะพึ่งตนเองได้ และที่สำคัญคือ เพิ่มพูนรายได้ มีเหลือกินและจำหน่ายได้ด้วย

เนื่องจากผลผลิตของเกษตรอินทรีย์เป็นที่ต้องการของตลาดอย่างสูงในยุคที่สังคมนี้โหยหาชีวิตสุขภาพกันมากขึ้น จึงสร้างรายได้เลี้ยงที่บ้าน ทำให้ป้านั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งยังได้สุขภาพที่ดี แข็งแรง ไม่มีโรคภัยมาเบียดเบียน เนื่องจากไม่ใช่สารเคมีใดๆ และที่สำคัญได้อยู่ใกล้ชิดกับครอบครัวมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

คำพูดป้าเนียง ยังคงก้องหูอยู่ว่า “ป้าอายุขนาดนี้ ป้ายังทำได้ แล้วทำไมเด็ก ๆ ที่มีกำลังอย่างเราจะทำไม่ได้” พอได้ฟังก็รู้สึกมีกำลังอยากตามรอยป้าเนียงขึ้นมาทันทีถ้าอยากมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเหมือนป้า ค่อยเป็นค่อยไป ค่อย ๆ เรียนรู้ และลงมือทำ เริ่มตั้งแต่วันนี้ก็ยังไม่สาย


Contributor :

นามปากกา : Bussaba Sornyoo

เชื่อเอาไว้อย่างหนึ่งว่าโลกของเราก็เปรียบเสมือนหนังสือเล่มใหญ่ ที่ไม่สามารถอ่านได้ทั้งหมดในหน้าเดียว ค่อยๆ ค้นหาและจะเจอคำตอบในคำถาม


ฝากคำถามเรื่องเกษตรกรรม การป้องกัน, การรักษาโรคพืช, การกำจัดแมลงศัตรูพืช, หรือสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้ที่ Line Add Friends ครับ

เพิ่มเพื่อน

ปลูกแบบอินทรีย์ให้ยืนยาว เเล้วใช้ชีวิตให้ยืนยง