พระเอกสุดฮอต “ไตรโคเดอร์มา”

ถามมา-ตอบไป กับพระเอกสุดฮอต “ไตรโคเดอร์มา”

เพื่อนๆ วงการเกษตร หลายท่านที่รู้จักเชื้อราไตรโคเดอร์มา และใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาในการป้องกันเชื้อสาเหตุโรคพืช ต่างคนต่างเหตุผลกัน ทั้งแทนการใช้สารเคมี, เพื่อลดค่าใช้จ่าย, ลดปัญหาอาการปัญหาโรคดื้อยา และที่มีส่วนสำคัญ​ช่วยยืดอายุตัวเกษตรกรเอง วันนี้จะขอนำเสนอพระเอกของเรา คือ เชื้อราไตรโคเดอร์มาไทยไม่แพ้

Q : ประโยชน์ของเชื้อราไตรโคเดอร์มาคืออะไร?

  • เป็นเชื้อราปฏิปักษ์ที่ใช้ควบคุมโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรียสาเหตุโรคพืชในดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ช่วยสร้างภูมิต้านทานโรคให้ต้นพืช
  • ช่วยปลดปล่อยธาตุอาหารจากอินทรียวัตถุในดินให้ต้นพืชดูดไปใช้ได้ง่าย

Q : เชื้อราไตรโคเดอร์มาควบคุมเชื้อสาเหตุโรคพืชชนิดใดได้บ้าง?

  • เชื้อราพิเทียม (Pythium)  (โรคเน่าระดับดิน กล้ายุบ กล้าเน่า)
  • เชื้อราฟิวซาเรียม (Fusarium oxysporum) (โรคเหี่ยว) ในตระกูลแตง
  • เชื้อราสเคลอโรเทียม (Sclerotium rolfsii(โรคโคนเน่า เหี่ยว)
  • เชื้อราไรซอคโทเนีย(Rhizoctonia solani ) (โรคเน่าระดับดิน กล้ายุบ กล้าเน่า)
  • เชื้อราโฟมอพซิส (Phomopsissp.)  (โรคใบจุด ลำต้นไหม้ )
  • เชื้อราอัลเทอร์นาเรีย (Alternaria, spp.)  (โรคใบจุด, ใบไหม้)
  • เชื้อราคอลเรโตตริคัม  (Colletotrichum lindemuthianum) โรคใบจุด,โรคใบไหม้, โรคผลเน่า, โรคแอนแทรคโนส มะละกอ พริก มะนาว

Q : เชื้อราไตรโคเดอร์มาลดความรุนแรงของโรคพืชได้อย่างไร?

เชื้อราไตรโคเดอร์มา เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วเมื่อมีอาหาร ทำให้เชื้อสาเหตุโรคพืชถูกแย่งอาหาร โดยเชื้อราไตรโคเดอร์มาสามารถลดกิจกรรมของเชื้อราสาเหตุโรคพืชดังกล่าว โดยจะเข้าไปรัดเส้นใยแล้ว ปลดปล่อยเอนไซม์ออกมาหลายชนิด  เพื่อสลายผนังเส้นใยของเชื้อโรคก่อนที่จะแทงส่วนของเส้นใยเข้าไปภายในเส้นใยของเชื้อโรค เชื้อราไตรโคเดอร์มา เจริญอย่างรวดเร็วโดยเข้าไปแย่งอาหารจากภายในเส้นใยเชื้อโรค การเจริญของเส้นใยเชื้อโรคจะลดลงโดยเร็ว ทำให้กิจกรรมเกี่ยวกับการสืบพันธุ์ลดลงไปด้วย นอกจากนี้ กรณีที่เชื้อโรคกำลังเข้าทำลายรากพืช หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของพืช เช่น  บริเวณแผลหรือรอยตัด  เชื้อราไตรโคเดอร์มา จะทำหน้าที่ขัดขวางกิจกรรมการเข้าทำลายของเชื้อโรคบริเวณดังกล่าวได้ โดยการแข่งขันการใช้อาหาร และรบกวนการพัฒนาของเชื้อโรคพืชทุกระยะ เป็นเหตุให้การงอกของสปอร์ การเจริญและพัฒนาของเส้นใยการขยายพันธุ์และสืบพันธุ์ของเชื้อโรคพืชลดลง  ผลจากการรบกวนและขัดขวางกิจกรรมต่างๆ ของเชื้อโรค จะส่งผลให้ความรุนแรงของการเกิดโรคพืชลดลงได้ในที่สุด


บทความไตรโคเดอร์มา  :

Q : เชื้อราไตรโคเดอร์มาลดปริมาณเชื้อราสาเหตุโรคพืชได้อย่างไร?

เชื้อราไตรโคเดอร์มา สามารถขัดขวางกิจกรรมต่างๆ ของเชื้อโรคพืชจะทำให้ความ รุนแรงของการเกิดโรคลดน้อยลง ส่งผลให้ปริมาณเชื้อราสาเหตุโรคพืชลดลงจนอยู่ในระดับที่ไม่สามารถก่อให้เกิดความเสียหายรุนแรงกับพืชที่ปลูกได้ เชื้อราไตรโคเดอร์มาสามารถเข้าทำลายส่วนที่เป็นโครงสร้างของเชื้อสาเหตุโรคพืชซึ่งถูกสร้างขึ้นเพื่อการสืบพันธุ์หรือเพื่อความอยู่รอดภายใต้สภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมได้ เช่น กรณีของเชื้อราไตรโคเดอร์มาที่เข้าทำลายเม็ดสเคลอโรเทียมซึ่งเป็นส่วนขยายพันธุ์ของเชื้อราสเคลอโรเทียมรอล์ฟสิไอ (ราเมล็ดผักกาด) ทำให้เม็ดสเคลอโรเทียมฝ่อตายไปก่อนที่จะมีโอกาสงอกเป็นเส้นใยเพื่อเข้าทำลายพืช แสดงให้เห็นว่าเชื้อราไตรโคเดอร์มามีบทบาทในการทำลายเชื้อโรคพืชขณะที่อยู่ในระยะพักตัวได้ ส่งผลให้ปริมาณของเชื้อโรคพืชลดลงอย่างต่อเนื่อง

Q :  เชื้อราไตรโคเดอร์มาเพิ่มความต้านทานของพืชได้อย่างไร?

ปัจจุบันทางเราแนะนำการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา ฉีดพ่นเข้าบริเวณลำต้นหรือระบบรากพืช เพื่อป้องกันโรคพืช และรักษาพืชที่เป็นโรค โดยเฉพาะอย่างยิ่งในไม้ผลยืนต้น จากการสังเกตพบว่า พืชที่ได้รับเชื้อโดยวิธีนี้ จะมีความแข็งแรงและต้านทานต่อ การเกิดโรคได้คล้ายกับการฉีดวัคซีนในมนุษย์หรือสัตว์ขณะนี้มีรายงานผลการวิจัยว่า สามารถชักนำให้ต้นพืชต่างๆ มีความต้านทานต่อเชื้อราและเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของโรคพืชหลายโรคเช่น โรครากเน่า โรคโคนเน่า โรคใบไหม้ โรคใบจุด โรคราน้ำค้าง และโรคราแป้ง เป็นต้น

Q : เชื้อราไตรโคเดอร์มาเพิ่มการเจริญเติบโตของพืชได้อย่างไร ?

เชื้อราโตรโคเดอร์มา เพิ่มการเจริญเติบโต การสร้างดอกและผลผลิตของพืชต่างๆ เช่น ไม้ดอกไม้ประดับที่ปลูกในกระถาง พืชผักต่างๆ กล้าไม้ผลที่เพาะด้วยเมล็ด ตลอดจนกิ่งปักชำ และพืชหัว โดยเพิ่มขนาด และความสูงของต้น น้ำหนักของต้นพืชทั้งต้น น้ำหนักของหัว ตั้งแต่ 10%+ เมื่อเทียบกับกรณีที่ไม่ได้ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา  มีผู้รายงานว่าเชื้อราไตรโคเดอร์มาสามารถสร้างสารเร่งการเจริญเติบโต (ฮอร์โมน) ต่างๆได้เอง เชื้อราไตรโคเดอร์ไปขัดขวางหรือทำลายจุลินทรีย์ต่างๆ ที่รบกวนระบบรากของพืช ทำให้ระบบรากพืชสมบูรณ์ และแข็งแรง เราแนะนำให้ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาในการแช่รากพืช หรือ คลุกเมล็ดพันธุ์ ก่อนปลูก  จะพบว่าเปอร์เซ็นต์การงอกของเมล็ดพันธุ์ และจำนวนต้นรอดตาย

ประโยชน์มากมายมหาศาลขนาดนี้เแล้ว จะบอกว่าไม่เป็นพระเอกอย่างไรใช่มั๊ยคะ? และอีกเหตุผลสำคัญ คือ เป็นการผลักดันวงการเกษตรอินทรีย์ และเกษตรออแกร์นิคไทยให้ เเแพร่หลายเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศเอง หรือส่งออกไปยังต่างประเทศได้อีกด้วย ขอขอบคุณทุกท่าน ที่ให้โอกาส เชื้อราโตรโคเดอร์มาไทยไม่แพ้ ป้องกันผลผลิตของท่านด้วยดีเสมอมา

คลิกที่นี่ให้เชื้อโรคในแปลงท่านหายไป


Contributor :

        นามปากกา :  กระดาษศา กระดาษแห่งสาระ

เดินทางสายเกษตร-เกษตรอินทรีย์มายาวนาน สนุกกับการศึกษา ค้นคว้า เทคนิค เคล็ดลับ ความรู้ใหม่ๆ ต่อยอดวงการเกษตรไทย


ฝากคำถามเรื่องเกษตรกรรม การป้องกัน, การรักษาโรคพืช,  การกำจัดแมลงศัตรูพืช, หรือสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้ที่ Line Add Friends ครับ

เพิ่มเพื่อน

ปลูกแบบอินทรีย์ให้ยืนยาว เเล้วใช้ชีวิตให้ยืนยง