ทำไม? ต้องทำสาวให้ไม้ผล

ไม้ผล ไม่ว่าจะเป็น ทุเรียน กระท้อน เงาะ ส้มโอ ลำไย มะม่วง มะนาว และอื่นๆ อีกมากมาย เมื่อต้นมีอายุมากขึ้น หรือเริ่มแก่ตัว จะให้ผลผลิตน้อยลง แถมต้นสูง ทรงพุ่มใหญ่ ยุ่งยากในการดูแล และเก็บเกี่ยว จึงมีวิธีการจัดการกับต้นไม้ประเภทนี้ ที่เรียกว่าการทำสาว มีประโยชน์อย่างไรมาติดตามกันค่ะ

ประโยชน์ในการทำสาวต้นไม้

 • ทรงต้นเกิดความสมดุลระหว่างรากและลำต้น
 • ควบคุมขนาดทรงพุ่ม ให้มีการแตกใบอ่อนอย่างสม่ำเสมอ
 • ลดความรุนแรงของโรค ช่วยให้แสงแดดส่องได้ทั่วถึงทรงพุ่ม
 • สะดวกในการปฏิบัติงานในสวน เช่น พรวนดิน พ่นสารเคมี และเก็บเกี่ยว
 • เป็นการลดอายุการแก่ของต้น ทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น
 • ไม่ต้องเสียเวลาปลูกทดแทนต้นเก่า

หลักพิจารณาทั่วไปในการตัดแต่งกิ่งเพื่อทำสาว

 • ตัดแต่งกิ่งทุกปีหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต
 • ตัดกิ่งที่อ่อนแอ มีลักษณะการเข้าทำลายของโรค และแมลง
 • ตัดกิ่งที่เจริญซ้อนทับกันหรือไขว้กัน กิ่งที่ทำมุมแคบกับลำต้น หรือกิ่งที่มีการเจริญเติบโตชี้เข้าในทรงพุ่ม
 • ตัดแต่งสางกิ่งในทรงพุ่มออกให้แสงแดดส่องได้ทั่วถึง แต่ควรระวังในการตัดแบบเปิดกลางทรง พุ่มคือแสงแดดอาจทำให้ต้น หรือผลเกิดอาการไหม้แดดได้

วิธีการทำสาว

 • ควรตัดแต่งช่วงฤดูฝน
 • ให้ตัดแต่งเฉพาะกิ่งแขนงหลัง
 • ตัดกิ่งให้สูงจากพื้นโคนต้นประมาณ 1.5 – 2 เมตร
 • ตัดกิ่งที่มีเส้นผ่านศูนย์การไม่เกิน 4 – 6 นิ้ว
 • ทาสีที่ใช้ทาบ้านตรงส่วนแผลที่ตัด เพื่อช่วยลดความร้อนจากแสงแดด และยังป้องกันการเข้าทำลายของโรคและแมลง
 • ประมาณ 1 เดือน หลังจากการทำสาว จะเกิดยอดใหม่ออกมา และปล่อยให้แตกกิ่งใหม่ 3-4 กิ่งรอบต้น
 • ต้นจะเจริญเติบโตและออกดอกในปี ที่ 2

การตัดแต่งกิ่งหรือการทำสาว นอกจากจะทำให้ใบได้รับแสงอย่างทั่วถึงแล้ว ยังเป็นการกระตุ้นให้รากมีการเจริญเติบโตมากขึ้น ทำให้มีการดูดน้ำ และธาตุอาหารได้ดีขึ้น มีการแตกกิ่งใบใหม่อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งกิ่งใบที่แตกใหม่นี้ จะเป็นกิ่งที่ออกดอกติดผลในฤดูถัดมา ใบชุดใหม่จะมีการสร้างอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้มีการสะสมอาหารในต้นมากขึ้น และเมื่อต้นได้รับการตัดแต่งที่เหมาะสมแล้วก็ไม่ต้องส่งอาหารไปเลี้ยงกิ่งแก่ และ ใบที่อ่อนแอ ทำให้ต้นแข็งแรง และมีโครงสร้างดี  สะดวกต่อการเข้าปฏิบัติงาน ลดการใช้สารเคมี และปุ๋ย จะมีการออกดอก ติดผลกระจายทั่วทรงพุ่ม คุณภาพผลดีทั้งเรื่องขนาดและรสชาติ

เครดิต : การปลูกและขยายพันธุ์ไม้ผล ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ


Contributor :

        นามปากกา :  กระดาษศา กระดาษแห่งสาระ

เดินทางสายเกษตร-เกษตรอินทรีย์มายาวนาน สนุกกับการศึกษา ค้นคว้า เทคนิค เคล็ดลับ ความรู้ใหม่ๆ ต่อยอดวงการเกษตรไทย


ฝากคำถามเรื่องเกษตรกรรม การป้องกัน, การรักษาโรคพืช,  การกำจัดแมลงศัตรูพืช, หรือสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้ที่ Line Add Friends ครับ

เพิ่มเพื่อน