แมกนีเซียม สำคัญอย่างไร?

ปัจจุบันเกษตรกรได้หันมาให้ความสำคัญกับการใส่ปุ๋ยอย่างถูกวิธีกันมากขึ้น เนื่องจากประสบการณ์ที่ผ่านมานั่นเอง จากที่เคยเน้นใส่แต่ N P K ซึ่งเป็นธาตุอาหารหลัก เมื่อใส่นานเข้า ส่งผลให้พืชได้รับธาตุอาหารชนิดอื่นไม่เพียงพอ ทำให้ได้ผลผลิตลดลง เพราะนอกจากพืชจะต้องการธาตุอาหารหลักแล้ว พืชยังต้องการธาตุอาหารรอง และธาตุอาหารเสริมอีกด้วย และต้องได้รับธาตุอาหารแต่ละชนิดอย่างเหมาะสมด้วย จึงจะทำให้ต้นพืชเจริญเติบโตและให้ผลผลิตดี

แมกนีเซียม ธาตุที่มีมากที่สุดเป็นอันดับ 8 ของโลก/ wikipedia
แมกนีเซียม ธาตุที่มีมากที่สุดเป็นอันดับ 8 ของโลก/ wikipedia

ธาตุแมกนีเซียมเป็นธาตุอาหารรองชนิดหนึ่งที่พืชมีความต้องการมาก แต่เราพบเห็นพืชมีอาการขาดแมกนีเซียมได้ทั่วไป โดยเฉพาะในภาคตะวันออกและภาคใต้ เนื่องจากดินที่เป็ดกรด ทำให้แมกนีเซียมเป็นประโยชน์ต่อพืชได้น้อยลง

%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%98%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%b8%e0%b9%81%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%99%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%8b%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a1-s

ธาตุแมกนีเซียมเป็นธาตุอาหารรองชนิดหนึ่งที่พืชมีความต้องการมาก แต่เราพบเห็นพืชมีอาการขาดแมกนีเซียมได้ทั่วไป โดยเฉพาะในภาคตะวันออกและภาคใต้ เนื่องจากดินที่เป็ดกรด ทำให้แมกนีเซียมเป็นประโยชน์ต่อพืชได้น้อยลง และ

ความสำคัญของธาตุแมกนีเซียม

แมกนีเซียมเป็นส่วนประกอบของคลอโรฟิลล์ที่เป็นส่วนสีเขียวในส่วนต่างๆ ของพืช ช่วยเสริมสร้างให้พืชสังเคราะห์แสงได้ดี มีการเจริญเติบโตและพัฒนาการเป็นไปตามปกติ

หน้าที่ของธาตุแมกนีเซียมในพืช

 • ช่วยเสริมสร้างสารคลอโรฟิลล์ หรือความเขียวในพืช ช่วยให้พืชปรุงอาหารได้ดีขึ้น
 • ช่วยในการเคลื่อนย้ายธาตุฟอสฟอรัสได้ดีขึ้น และเพิ่มการใช้ธาตุเหล็กได้มากขึ้น
 • ช่วยกระตุ้นการทำงานของน้ำย่อยต่างๆ ในพืช
 • ช่วยเสริมสร้างให้พืชไม่ชะงักการเจริญเติบโตในช่วงที่มีอากาศหนาวเย็น
 • ช่วยเสริมสร้างให้พืช มีความต้านทานต่อโรคพืชต่างๆ
 • มีส่วนสำคัญในการสุกการแก่ของผลผลิต

อาการขาดแมกนีเซียมในพืช

อาการขาดธาตุแมกนีเซียม

 • พบที่ใบแก่หรือใบที่อยู่ตอนล่างของต้น จะมีจุดประสีเหลืองอยู่ทั่วทั้งใบ
 • ขอบใบจะมีจุดสีน้ำตาล ปลายใบแห้งเป็นสีน้ำตาล
 • ใบมีสีซีดจางลง แต่เส้นใบยังเขียวอยู่
 • ต้นพืชจะมีขนาดเล็กลงมาก เปราะหักง่าย
 • ผลจะแก่ช้ากว่าปกติ

สภาวะที่พืชขาดแมกนีเซียม

ใบมังคุด ขาดธาตุแมกนีเซียม
ใบมังคุด ขาดธาตุแมกนีเซียม
 1. มีแมกนีเซียมในดินต่ำ ทำให้ละลายออกมาในดินได้น้อย
 2. ในดินมีแคลเซียม/ โซเดียม/โพแทสเซียมสูง จะไปจำกัดการดูดใช้แมกนีเซียมของรากพืช
 3. ในดินมีพวกเกลือแร่สูง
 4. อากาศหนาวเย็น ทำให้กระบวนการดูดใช้แมกนีเซียมของพืชเกิดช้าลง
 5. พืชดูดไนโตรเจนไปใช้อย่างรวดเร็ว

การเสริมธาตุแมกนีเซียมให้พืช

ผักกาดหอม

การให้แมกนีเซียมแก่พืชอย่างเพียงพอ ไม่เพียงแต่จะทำให้แมกนีเซียมอยู่ในระดับที่สมบูรณ์เท่านั้น แต่ยังจะทำให้เกิดสมดุลของอัตราส่วนระหว่างแคลเซียม แมกนีเซียม และโพแทสเซียมอีกด้วย การเสริมธาตุแมกนีเซียมให้พืช มี 2 วิธี คือ

 1. การใส่ปุ๋ยแมกนีเซียมทางดิน เช่น แมกนีเซียมซัลเฟต และการปรับความเป็นกรดด่างของดินให้มีความเป็นกลาง โดยการใส่โดโลไมท์ (CaMg(CO3)2)
 2. การฉีดพ่นแมกนีเซียมทางใบช่วยกระตุ้นให้พืชมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว และสามารถช่วยแก้ปัญหาการขาดแมกนีเซียมในพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และได้ผลกว่าการใช้แมกนีเซียมทางดินเพียงอย่างเดียว

 ขอขอบคุณ :

ภาพประกอบสวยๆ จาก ลค. ในเครือเอสวี.กรุ๊ป/ https://en.wikipedia.org


Contributor :


ผู้นำด้านนวัตกรรม-เกษตรชีวภาพ Leader in Agricultural Biotechnology Innovation


ฝากคำถามเรื่องเกษตรกรรม การป้องกัน, การรักษาโรคพืช,  การกำจัดแมลงศัตรูพืช, หรือสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้ที่ Line Add Friends ครับ

เพิ่มเพื่อน

Check our bestsellers!