น้ำสกัดไส้เดือน(บำรุงข้าว)

น้ำสกัดมูลไส้เดือนจะแตกต่างจากปุ๋ยเคมีที่เราเคยรู้จัก น้ำสกัดมูลไส้เดือนจะเพิ่มทั้งขนาดและผลผลิต ในน้ำสกัดมูลไส้เดือนจะประกอบไปด้วย จุลินทรีย์และโปรโตซัว ที่อยู่ระดับรากพืชในดินซึ่งจะเป็นตัวสังเคราะห์ ฮอร์โมน วิตามิน เอนไซน์ ธาตุอาหาร อะมิโนแอซิต และเกลือแร่ที่พืชต้องการในช่วงของการเจริญเติบโตน้ำสกัดมูลไส้เดือน เหมาะที่จะใช่ในการปลูกพืชใหม่ การเพาะชำ หรือ การเพาะปลูกในแปลงที่ดินเสียกายจากการใช้ปุ๋ยเคมีเป็นเวลานาน น้ำหมักมูลไส้เดือนดินจะช่วยเปลี่ยนวัตถุอินทรีย์ที่เกิดขึ้นให้กลายเป็นดินและฮิวมัส ซึ่งจะทำให้ช่วยในการเจริญเติบโตของพืช ในระยะต่อไปรวมถึงการเพิ่มความสมบูรณ์ในดิน

เครดิตดีๆ : ไร่รักษ์ไม้/ FB : ชาวนายุคใหม่


Contributor :

นามปากกา : Bussaba Sornyoo

เชื่อเอาไว้อย่างหนึ่งว่าโลกของเราก็เปรียบเสมือนหนังสือเล่มใหญ่ ที่ไม่สามารถอ่านได้ทั้งหมดในหน้าเดียว ค่อยๆ ค้นหาและจะเจอคำตอบในคำถาม


ฝากคำถามเรื่องเกษตรกรรม การป้องกัน, การรักษาโรคพืช, การกำจัดแมลงศัตรูพืช, หรือสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้ที่ Line Add Friends ครับ

เพิ่มเพื่อน

ปลูกแบบอินทรีย์ให้ยืนยาว เเล้วใช้ชีวิตให้ยืนยง