บริการรับผลิต

OEM BRANDS

Professional Organic Fertilizer (บริการและรับผลิตปุ๋ยอินทรีย์ มาตรฐานสากล) จากประสบการณ์กว่า10ปี ทำให้มั่นใจได้ว่าสินค้าที่ออกจากโรงงานของเรา มาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นต้น

• ระบบการขนส่งที่แม่นยำ ตรงต่อเวลา
• Om อินทรียวัตถุ (organic matter-on) 40%, 30%, 25%, 20%
• เทคโนโลยีการขึ้นรูปเม็ด ไม่ต้องใช้ตัวประสาน (ปุ๋ยแท้ ไร้ดิน 100%)
• นวัตกรรมที่ใช้กับนาข้าว (สามารถใช้เครื่องพ่นได้) ควบคุมการละลายของปุ๋ย (พืชแต่ละชนิด)
• ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆเช่นกรมส่งเสริมการส่งออก, สำนักควบคุมวัตถุอันตราย, สำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์(IFOAM),กรมวิชาการเกษตร
• ทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ ตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพไปจนถึงขั้นตอนการผลิตและจัดจำหน่าย
• บริการด้านการตลาดตั้งแต่ การออกแบบบรรจุภัณฑ์, ออกแบบป้ายโฆษณา, สปอตวิทยุ ไปจนถึงการสั่งผลิตสื่อที่ได้มาตรฐาน