ประเภทของแมลง (ปากดูด)

แมลงดูดกินน้ำเลี้ยงจากพืช ได้แก่ เพลี้ยอ่อน เพลี้ยกระโดด เพลี้ยแป้ง เพลี้ยไฟ เพลี้ยจักจั่น แมลงหวี่ขาว ไรแดง และมวนต่างๆ อาการของพืชที่ถูกดูดกินน้ำเลี้ยงแมลงจำพวกนี้มีปากแบบดูด (sucking) สามารถแทงและดูดน้ำเลี้ยงจากใบ ยอดอ่อน กิ่ง ลำต้น ดอก หรือ ผล ทำให้ส่วนต่างๆ ของพืชที่ถูกดูดกินน้ำเลี้ยงมีรอยไหม้ ใบม้วนเหี่ยว ไม่เจริญเติบโต หรือแคระแกร็น และนอกจากนี้แมลงจำพวกนี้ยังเป็นสาเหตุสำคัญของการถ่ายทอดและแพร่กระจาย เชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุโรคพืช ทำให้พืชอ่อนแอและตายได้

ชนิดของแมลงจำพวกดูดกินน้ำเลี้ยงที่สำคัญ

อวัยวะแมลงปากดูด

เพลี้ย

เพลี้ยอ่อนส้ม

 

แมลงที่อยู่ในอันดับนี้ ได้แก่ แมลงประเภทเพลี้ยต่างๆเช่น เพลี้ยกระโดด เพลี้ยจักจั่น แมลงหวีขาว เพลี้ยแป้ง เป็นต้น เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลมีความเฉพาะเจาะจงต่อพืชอาหารเพียงชนิดเดียวคือข้าว ทั้งระยะตัวอ่อนและตัวเต็มวัยจะดูดกินน้ำเลี้ยงจากเซลล์ท่อน้ำ ท่ออาหารบริเวณโคนต้นข้าวเหนือน้ำ ต้นข้าวจะแสดงอาการ ใบเหลืองเหี่ยว แห้งตายเป็นหย่อมๆเรียกว่า อาการฮ็อพเพอร์เบิร์น นอกจากนี้เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลยังเป็นแมลงพาหะน้ำเชื้อโรคไวรัส ซึ่งเป็นสาเหตุของโรค ใบหงิก หรือโรคจู๋

รวมอยู่กันเป็นกลุ่ม สร้างความเสียหายให้กับพืช
รวมอยู่กันเป็นกลุ่ม สร้างความเสียหายให้กับพืช

ลักษณะการทำลาย

เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยทำลายข้าวโดยการดูดกินน้ำเลี้ยงจาก เซลส์ท่อน้ำท่ออาหารบริเวณโคนต้นข้าวระดับเหนือผิวน้ำ ทำให้ต้นข้าวมีอาการใบเหลืองแห้งลักษณะคล้ายถูกน้ำร้อนลวก แห้งตายเป็นหย่อมๆเรียก “ อาการไหม้ ( hopperburn )” โดยทั่วไปพบอาการไหม้ในระยะข้าวแตกกอถึงระยะออกรวง ซึ่งตรงกับช่วงอายุขัยที่ 2-3 ( generation ) ของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในนาข้าว นาข้าวที่ขาดน้ำตัวอ่อนจะลงมาอยู่ที่บริเวณโคนกอข้าวหรือบนพื้นดินที่แฉะมี ความชื้น นอกจากนี้เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ยังเป็นพาหะนำเชื้อไวรัสโรคใบหงิก ( rice ragged stunt ) มาสู่ต้นข้าวทำให้ต้นข้าวมีอาการแคระแกร็น ต้นเตี้ย ใบสีเขียว แคบและสั้น ใบแก่ช้ากว่าปรกติ ปลายใบบิด เป็นเกลียว และ ขอบใบแหว่งวิ่น

แมลงหวี่ขาว

แมลงหวี่ขาว

หนึ่งในแมลงศัตรูพืชสำคัญที่ ทำความเสียหายให้กับพืชผักเกือบทุกชนิด ทั่วทุกภาคของประเทศ โดยเฉพาะ แปลงปลูกผักใส่ปุ๋ยไนโตรเจน (N) แบบเต็มๆแมลงหวี่ขาวจะชอบ เพราะต้นพืชอวบอั๋น แทะดูดน้ำเลี้ยงได้สะดวกปากไม่ลำบากเหงือกอย่างงเพราะมันทำลายต้นพืชทั้งตัว อ่อนและตัวเต็มวัย นิสัยชอบอยู่อาศัยใต้ใบพืช แปลงปลูกไหนเจ้าของถ

ลักษณะการทำลาย

ทำลาย การเจริญเติบโตพืชได้ในทุกระยะ ทำให้ใบพืชหงิกงอ ต้นแคระแกร็น ผลผลิตได้ไม่เต็มเม็ดเต็มที่สำคัญยังเป็นพาหะนำเชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิด โรคใบด่าง โรคใบด่างเหลือง โรคใบยอดย่นตัวการสำคัญทำให้ผลผลิตลดลง…ซ้ำร้ายพืชต้นไหนเจอเชื้อไวรัส เข้าไป ไม่มียารักษา ได้แต่รอวันตายไม่ต่างจากคนเป็นเอดส์เท่าไร หนทางหยุดโรคไวรัสให้หมดไปจากแปลง…ต้องถอนทิ้งเผาทำลาย สถานเดียว

ไรแดง

ไรแดง

ศัตรูพืชที่มีวงจรชีวิตสั้นมีรูปร่างลำตัวขนาดเล็กสามารถขยายพันธุ์ได้ คราวละมากๆ เป็นสัตว์ศัตรูพืชที่จัดอยู่ในสัตว์ประเภทเดียวกับแมงมุม มีวงจรชีวิตจากไข่-ตัวเต็มวัยประมาณ 7-12 วัน ระยะไข่-ตัวอ่อนประมาณ 4-5 วัน ทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยสามารถดูดกินน้ำเลี้ยงจากใบ ยอด ดอก และผลอ่อนของพืชได้ ตัวเต็มวัยเพศเมีย+ตัว สามารถวางไข่ได้คราวละ 400-500 ฟอง จะพบระบาดทำลายพืชมากเมื่ออากาศแห้งเช่น ต้นฤดูหนาว-ฤดูหนาว-ต้นฤดูแล้ง ของทุกปี

 

แมลงปากดูด

การป้องกันและกำจัดด้วยเชื้อราบิวเวอร์เรีย

ทำ ให้สปอร์ของเชื้อราตกติดอยู่กับผนังลำตัวแมลง เมื่อสปอร์เข้าสู่ตัวแมลงทางผนังลำตัว รูหายใจ บาดแผลบนผนังลำตัว ความชื้นเหมาะสมกับการงอก สปอร์จะแทงทะลุผิวหนังลำตัว เชื้อราจะงอกสู่ช่องว่างลำตัวแมลงเจริญเติบโตสร้างเส้นใยมากมายทำลายแมลง เมื่อแมลงตาย เส้นใยจะแทงผ่านผนังลำตัวแมลงออกสู่ภายนอกตัวแมลง สปอร์จะแพร่กระจายไปตามลม ฝนหรือติดกับตัวแมลง เชื้อราจึงสามารถขยายพันธุ์ต่อได้ และเมื่อสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมก็จะทำลายแมลงศัตรูต่อไป

ที่มา : www.doa.go.th/ kanchanapisek.or.th/

ฝากคำถามเรื่องเกษตรกรรม การป้องกัน, การรักษาโรคพืช,  การกำจัดแมลงศัตรูพืช, หรือสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้ที่ Line Add Friends ครับ

เพิ่มเพื่อน