ประเภทเเมลงปากดูด

ประเภทเเมลงปากดูด

แมลงจำพวกนี้มีปากแบบดูด สามารถแทงและดูดน้ำเลี้ยงจากใบ ยอดอ่อน กิ่ง ลำต้น ดอก หรือ ผล

ใส่ความเห็น