ประโยชน์ของไตรโคเดอร์มากับพืชต่างๆ

ไตรโคเดอร์มา หรือภาษาเกษตรเรียก “ราเขียว” คือ เชื้อราที่สามารถพบได้ตามธรรมชาติ โดยเชื้อราไตรโคเดอร์นั้นจะอาศัยในซากพืชซากสัตว์ และเติบโตได้ดีในอินทรีย์วัตถุ เชื้อราไตรโคเดอร์มาจะสร้างเส้นใยสีขาว หรือส่วนขยายพันธุ์ที่ชื่อว่า “โคนิเดีย” หรืออีกชื่อหนึ่งว่า “สปอร์” แล้วจะสร้างมาในจำนวนมหาศาล เชื้อไตรโคเดอรมานั้นจะมีสีเขียว สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า เชื้อราไตรโคเดอร์มาจะเป็นปฏิปักษ์ กับเชื้อโรคพืชต่างๆ ที่เป็นสาเหตุทำให้พืชนั้นอ่อนแอ โดยเชื้อราไตรโคเดอร์มา จะเป็นปรสิตแย่งอาหารจากเชื้อโรคพืช แล้วสร้างสารปฏิชีวนสาร, สารพิษ, น้ำย่อยหรือเอมไซม์ เพื่อเบียดเบียนโรคพืช ความพิเศษของเชื้อราไตรโคเดอร์มาก็คือ ละลายแร่ธาตุเพื่อให้เป็นประโยชน์กับพืช ช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้ดีและสร้างถูมิคุ้มกันต้านทานโรคไม่ว่าจะเป็น เชื้อโรค, เชื้อรา, และแบคทีเรียที่ทำให้พืชเป็นโรค

  • เจริญแข่งขัน แก่งแย่งอาหาร น้ำ แร่ธาตุ อากาศ และแหล่งที่อยู่กับเชื้อราสาเหตุโรคพืช จึงทำให้เชื้อโรคลดปริมาณลงอย่างรวดเร็ว
  • เป็นปรสิต สร้างเส้นใยพันรัดและแทงดูดกินน้ำเลี้ยง จากเชื้อราสาเหตุโรคพืช ทำให้เส้นใยสลายลดการขยายเผ่าพันธุ์ลง
  • สร้างสารพิษ น้ำย่อย ไปทำลายเชื้อราโรคพืชทำให้เส้นใย และส่วนขยายพันธุ์ของเชื้อรา โรคพืชเหี่ยวสลายและตายในที่สุด

“ราเขียวผู้พิทักษ์พืช”

ประโยชน์ของเชื้อไตรโคเดอร์มาที่มีต่อพืช

• สามารถเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตของพืชให้เร็วขึ้น ทำให้ต้นพืชมีความต้านทานต่อโรค
• เชื้อราไตรโคเดอร์มา ช่วยเร่งกระบวนการย่อยสลายอินทรียวัตถุในดินให้เร็วขึ้น เพื่อช่วยเพิ่มธาตุอาหารในดินให้แก่พืชได้อีกด้วย
• ช่วยเพิ่มเปอร์เซ็นต์การงอกให้เมล็ดพันธุ์ และเป็นการป้องกันการเข้าทำลายของเชื้อราที่ทำให้เกิดโรคกับเมล็ดพันธุ์ที่นำมาเพาะ
• จากงานวิจัยพบว่าผู้ที่ใช้เชื้อราไตรโครเดอร์มาตั้งแต่เริ่มเพาะเมล็ด จะทำให้ต้นกล้าที่เพาะได้มีความต้านทานต่อโรคได้ดี และมีอัตราการเจริญเติบโตเร็วกว่าผู้ที่ไม่ได้ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา
• สามารถลดกิจกรรมของเชื้อราสาเหตุของโรคพืช โดยสามารถพันรัดเส้นใยแล้วปลดปล่อยเอนไซม์ จากภายในของเส้นใย ส่งผลให้เกิดการเจริญของเส้นใยของเชื้อโรคลดลงอย่างมาก
• สามารถลดปริมาณเชื้อราสาเหตุโรคพืช เชื้อราไตรโคเดอร์มาสามารถเข้าไปทำลายส่วนที่เป็นกิจกรรมการเจริญ และการพัฒนาของเส้นใย เพื่อเข้าทำลายพืชอาศัยตลอดจนกิจกรรมเพื่อสืบพันธุ์หรือส่วนโครงสร้างเพื่อขยายพันธุ์ของเชื้อโรค ทำให้ส่งผลปริมาณเชื้อราสาเหตุโรคพืชลดลงจนอยู่ในระดับที่ไม่สามารถก่อให้เกิดความเสียหายรุนแรงกับพืชที่ปลูกได้
• ช่วยลดการใช้สารเคมีกำจัดเชื้อราโรคพืช
• ช่วยเพิ่มคุณภาพและมูลค่าให้กับผลผลิต เพราะเป็นผลผลิตที่ปลอดจากสารเคมี
• ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมและสร้างสมดุลให้กับธรรมชาติ โดยการให้ธรรมชาติควบคุมกันเอง

ที่มา : ศูนย์บริหารศัตรูพืช จ.ชลบุรี/ กรมวิชาการเกษตร/ศูนย์วิจัยเอสวีกรุ๊ป

ฝากคำถามเรื่องเกษตรกรรม การป้องกัน, การรักษาโรคพืช,  การกำจัดแมลงศัตรูพืช, หรือสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้ที่ Line Add Friends ครับ

เพิ่มเพื่อน

สินค้าป้องกันโรคพืชและแมลง