ปา ไชยปัญหา เกษตรอินทรีย์จุดเปลี่ยนของชีวิต

ทุกคนที่มีชีวิตอยู่ได้ก็เพราะการได้มี ข้าว ผ้า ยา บ้าน และเมล็ดพันธุ์ ในโลกใบนี้มีผู้คนหลากหลาย ต่างคนต่างที่มา ต่างภาษา ต่างเผ่าพันธุ์  แต่สิ่งที่คนเหล่านั้น ทำเหมือนกันคือ การกิน การดำรงชีวิต ไม่มีใครไม่กิน  ไม่มีใครไม่หิว ข้าว ผ้า ยา บ้าน ล้วนแล้วแต่มาจากภาคเกษตรทั้งสิ้น

แต่ก็น่าแปลกตรงที่ว่าคนผลิต อาหาร เพื่อเลี้ยงคนทั้งโลก กลับโดนเอารัด เอาเอาเปรียบ มีแต่คนเข้ามาหาผลประโยชน์ ขาดคนเหลียวแล ขาดการช่วยเหลือหรือใช้เวลานานมากกว่าที่การช่วยเหลือจะลงมาถึง การที่โดน เอารัดเอาปรียบ คนกลุ่มนี้เลยลดน้อยถอยลงไปทุกวัน ทุกวันนี้แทบจะไม่มีผู้ผลิตอาหาร ไม่แปลกเลยที่อาหารนับวันหายากและแพง

เลยเป็นจุดคิด จุดเปลี่ยนของผมว่า จะทำอย่างไรให้คนหันมาทำเกษตร มาผลิตอาหารให้มากๆ จะทำอย่างไร ให้กระบวนการผลิตง่าย ทำน้อยๆให้ได้มากๆ ทำอย่างไรคนจะเข้าใจเกษตรอย่าถ่องแท้ จะดึงคนที่มีความรู้ความสามารถ ผู้มีประสบการณ์ มาถ่ายทอดให้คนรุ่นหลังได้รับฟัง..

การเดินตามรอยเท้าพ่อ การทำตามคำพ่อสอน ยังขาดคนทำอย่างจริงจัง การทำเกษตรแบบกษัตริย์ ยังมีคนทำน้อย กษัตริย์สอนต้องมีการให้ แบ่งปัน แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ยิ่งให้ไปยิ่งได้มา เราต้องสานต่อ …คนส่วนใหญ่ไม่ทำเกษตรแบบกษัตริย์ ..แต่ หันไปทำเกษตรแบบกระสือ ..คือ กินๆๆ เอากำไรเป็นที่ตั้ง ไม่คิดถึงความปลอดภัยในผลผลิต ในอาหาร..ไม่รับผิดชอบผู้บริโภค..ใส่สารพิษ เต็มไปหมด.

.

เรื่องพวกนี้ต้องได้รับการแก้ไขด่วน ..โดยเราต้องทำเป็นตัวอย่าง ..การไม่ใช้สารพิษ ในกระบวนการเกษตร มันก็สามารถทำได้ ..สามารถ มาดูตัวอย่างไร้ที่ ไร่อรหันต์….คือ จุดเริ่มต้น การลงมาทำเกษตรจึงเกิดแหล่งเรียนรู้แห่งนี้ขึ้นมา เพื่อเป็นสถานที่ ให้ แบ่งปัน แลกเปลี่ยน เรียนรู้ทุกเรื่องราวที่เกี่ยวกับเกษตร ของคนทุกคน เราเป็นสถานที่ให้ เราเป็นสื่อกลางให้ เราให้เวทีเพื่อเสวนา เรียนรู้ แบ่งปันแลกเปลี่ยนกัน ของคนทุกๆคน

…..มาครับแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน กับเรา ..ไร่อรหันต์…


Contributor :

นามปากกา : Bussaba Sornyoo

เชื่อเอาไว้อย่างหนึ่งว่าโลกของเราก็เปรียบเสมือนหนังสือเล่มใหญ่ ที่ไม่สามารถอ่านได้ทั้งหมดในหน้าเดียว ค่อยๆ ค้นหาและจะเจอคำตอบในคำถาม


ฝากคำถามเรื่องเกษตรกรรม การป้องกัน, การรักษาโรคพืช, การกำจัดแมลงศัตรูพืช, หรือสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้ที่ Line Add Friends ครับ

เพิ่มเพื่อน

ปลูกแบบอินทรีย์ให้ยืนยาว เเล้วใช้ชีวิตให้ยืนยง