ฝนมา ฟ้าปิด ผลผลิตเสียคุณภาพ

ทราบหรือไม่ว่า เหตุใดเมื่อฝนตกหนักติดต่อกันเป็นเวลานาน จะทำให้ผลไม้เสียรสชาติ เกิดอาการผลแตก หรือเกิดอาการเฉพาะชนิดของผลไม้นั้นๆ นั่นเป็นเพราะว่า ช่วงฤดูฝน ต้นไม้ไม่สามารถน้ำได้ เมื่อคายน้ำไม่ได้ ก็จะไม่ได้รับธาตุอาหารบางชนิด ได้แก่ แคลเซียมและโบรอน ซึ่งธาตุทั้ง 2 ชนิดนี้ มีความเกี่ยวข้องกับความแข็งแรงของเซลล์พืช หากช่วงที่พืชขาดแคลเซียมและโบรอน จะทำให้ผลผลิตได้รับความเสียหายในเรื่องคุณภาพ เช่น ผลแตก ไส้กลวง ติดผลหรือติดเมล็ดน้อย เมล็ดลีบ เป็นต้น

พืชตระกูลถั่ว มีอาการเมล็ดไม่เต็มฝัก เมล็ดลีบ

ข้าว ผสมเกสรไม่ดี ติดเมล็ดน้อย เมล็ดลีบ

ทุเรียน มีอาการโรคไส้ซึมหรือไส้เน่า

ส้ม มีอาการเนื้อฟ่าม แข็ง รสชาติจืดชืด

มังคุด อาการเนื้อแก้ว ยางไหล

ผักกะหล่ำ ขอบใบไหม้ ไส้กลวง

คึ่นฉ่าย ต้นแตก ก้ารใบแตก

มะละกอ รูปร่างผลจะบิดเบี้ยว ผิวตะปุ่มตะป่ำ

ปาล์มน้ำมัน ใบอ่อนไม่คลี่ ใบเป็นคลื่น หักงอเป็นตะขอ

พืชทุกชนิดอาจเกิดการแคลเซียมและโบรอนได้เสมอ เพียงแต่จะแสดงออกมาให้เห็นด้วยสายตาหรือไม่เท่านั้น หากต้องการรักษาคุณภาพผลผลิต ต้องคอยเติมแคลเซียมและโบรอนให้พืชอย่างเสมอโดย

 1. ปรับปรุงดินที่เป็นกรดด้วยปูนขาวหรือโดโลไมท์เป็นประจำทุกปี
 2. เพิ่มแคลเซียมทางดินด้วยการใส่ยิปซัม
 3. ใส่ปุ๋ยอินทรีย์อย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปี
 4. ตัดแต่งทรงพุ่มเพื่อให้แสงส่องถึง และลดความชื้นในทรงพุ่ม ช่วยให้พืชคายน้ำได้ง่ายขึ้น
 5. ฉีดพ่นแคลเซียมโบรอนทางใบช่วยเมื่อจำเป็น
 6.  

  Contributor :

          นามปากกา :  กระดาษศา กระดาษแห่งสาระ

  เดินทางสายเกษตร-เกษตรอินทรีย์มายาวนาน สนุกกับการศึกษา ค้นคว้า เทคนิค เคล็ดลับ ความรู้ใหม่ๆ ต่อยอดวงการเกษตรไทย


  ฝากคำถามเรื่องเกษตรกรรม การป้องกัน, การรักษาโรคพืช, การกำจัดแมลงศัตรูพืช, หรือสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้ที่ Line Add Friends ครับ

  เพิ่มเพื่อน

  ปลูกแบบอินทรีย์ให้ยืนยาว เเล้วใช้ชีวิตให้ยืนยง