จะรู้ได้อย่างไรว่าพืชขาดธาตุอาหาร?

ต้นพืชที่แสดงอาการผิดปกติต่างๆ เกิดจากหลายสาเหตุ เช่น เป็นโรค มีแมลงศัตรูพืชเข้าทำลาย การขาดธาตุอาหาร ธาตุอาหารเป็นพิษ บางอาการไม่สามารถบอกได้ว่าเกิดจากสาเหตุอะไร สำหรับอาการที่เกิดจากการขาดธาตุอาหาร มีวิธีสังเกต ดังนี้

 1. อาการเกิดที่ตำแหน่งใบที่ชัดเจน โดยปกติอาการเกี่ยวกับธาตุอาหารพืชมักไม่ปรากฏพร้อมๆ กันทุกใบ แต่จะแสดงอาการที่ใดที่หนึ่งก่อน เช่น
 • เกิดที่ยอดหรือใบอ่อนก่อน
 • เกิดที่ใบล่างหรือใบแก่ก่อน
 • หรือพบอาการครั้งแรกที่ราก ผล หรือตายอดก็ได้
อาการขาดธาตุอาหารที่ใบอ่อน
อาการขาดธาตุอาหารที่ใบอ่อน

 

 1. ลักษณะอาการจะมีรูปแบบที่แน่นอน เช่น
 • อาการใบเหลืองเป็นรูปตัววี (V shape)
 • อาการใบเหลืองจากขอบใบเข้ามาหากลางใบ
 • อาการใบเป็นจุดสีน้ำตาลสม่ำเสมอ
 • อาการใบเหลืองทั้งใบ
 • อาการใบเหลือง แต่เส้นใบยังเขียวอยู่
 • อาการใบเรียวเล็ก หรือ ยอดเป็นกระจุก

 

อาการขาดธาตุอาหารที่ใบแก่ ลักษณะจะเป็นที่บริเวณปลายใบ
อาการขาดธาตุอาหารที่ใบแก่
 1. ลักษณะที่ปรากฏทางลำต้น เช่น ต้นแคระแกร็น ต้นเตี้ย ข้อสั้น
 2. ดอกไม่สมบูรณ์ เมล็ดลีบ และรูปทรงของผลผิดเพี้ยน

อย่างไรก็ตาม การสังเกตอาการดังกล่าวเกษตรกรยังทำได้ยากเนื่องจากขาดความชำนาญ และความไม่ชัดเจนของอาการที่พืชแสดงออก ดังนี้

 1. อาการ ขาดธาตุอาหารในระยะแรกจะไม่ค่อยชัดเจนนัก แต่มีลักษณะชัดเจนเมื่อขาดแคลนรุนแรง ในพืชล้มลุกทำให้ปริมาณและคุณภาพของผลผลิตลดลงอย่างมาก
 2. บางครั้งพืช ไม่แสดงอาการผิดปกติใดๆ ก็ไม่ได้หมายความว่าพืชมีธาตุอาหารเพียงพอ พืชอาจอยู่ในสภาพขาดแคลนที่ซ่อนเร้นอาการ ระบบภายในพืชได้รับผลกระทบแล้วแต่ไม่รุนแรงพอที่จะแสดงอาการ
 3. อาจเกิดจากการขาดหลายธาตุพร้อมกัน และมีสภาพแวดล้อมร่วมด้วย เช่น ขาดน้ำ หนาวจัด น้ำท่วม ซึ่งทำให้อาการที่พบผิดเพี้ยนไป

เมื่อ พบว่าพืชขาดธาตุอาหาร ควรเสริมธาตุให้อย่างทันท่วงที ด้วยการฉีดพ่นทางใบ ซึ่งพืชสามารถดูดซึมไปใช้ได้อย่างรวดเร็ว มากกว่าการเสริมด้วยปุ๋ยทางดิน เลือก เอนไซม์ผสมธาตุอาหาร ตรานูแมค ที่ผสานพลังให้พืชดูดซึมธาตุอาหารไปใช้อย่างรวดเร็ว

ฝากคำถามเรื่องเกษตรกรรม การป้องกัน, การรักษาโรคพืช,  การกำจัดแมลงศัตรูพืช, หรือสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้ที่ Line Add Friends ครับ

เพิ่มเพื่อน