มังคุดกับอาการเนื้อแก้วยางไหล

มังคุดกับอาการเนื้อแก้วยางไหล

ช่วงนี้มีสวนมังคุดหลายแห่งในภาคตะวันออกกำลังทยอยกันออกดอก ซึ่งชาวสวนมังคุดคาดหวังว่าได้มังคุดที่มีคุณภาพดี มีอาการเนื้อแก้วยางไหลน้อย และขายได้ราคาสูงในต้นฤดู แต่สำหรับสวนมังคุดที่ต้นออกดอกช้า อาจต้องเจอกับฝนตกหนัก ก็เสี่ยงต่อการเกิดเนื้อแก้วและยางไหล และราคาผลผลิตตกต่ำ ชาวสวนมังคุดจึงควรหาวิธีป้องกันการเกิดอาการเนื้อแก้วและยางไหล เพื่อให้ได้ผลมังคุดที่มีคุณภาพดี

มังคุดกับอาการเนื้อแก้วยางไหล

อาการเนื้อแก้ว เป็นอาการของเนื้อมังคุดที่มีสีขาวใสในบางกลีบ โดยมากจะเป็นกับกลีบที่มีขนาดใหญ่ ในบางครั้งก็เป็นเนื้อแก้วทั้งผล อาการเนื้อแก้วนี้จะสังเกตได้จากลักษณะภายนอก โดยพบว่าผลที่มีรอยร้าวอยู่ที่ผิว มักจะมีอาการเนื้อแก้วด้วย แต่ในบางครั้งลักษณะภายนอกเป็นปกติ เมื่อผ่าดูก็อาจพบอาการเนื้อแก้วได้เช่นกัน อาการยางไหลภายในผล จะพบยางสีเหลืองอยู่ตรงกลางระหว่างกลีบผล มักจะพบคู่กับอาการเนื้อแก้วหรืออาจจะพบแต่อาการยางไหลเพียงอย่างเดียวก็ได้ อาการเนื้อแก้วและยางไหลภายในผลจะพบมากในมังคุดได้รับน้ำไม่สม่ำเสมอ หรือขาดน้ำเป็นเวลานานๆ เมื่อได้รับน้ำจากฝนที่ตกชุกในช่วงผลใกล้แก่ ผลมังคุดได้รับน้ำอย่างกะทันหัน ทำให้เปลือกขยายตัวไม่ทันเกิดรอยร้าว ท่อน้ำยางภายในผลก็ได้รับน้ำมากเช่นกัน เกิดแรงดันมากจึงปะทุแตก มีน้ำยางไหลออกมา นอกจากนั้นแล้วการบำรุงรักษาที่ไม่ถูกต้องทำให้มังคุดได้รับธาตุอาหารไม่เพียงพอ อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้มีการเจริญเติบโตผิดปกติเกิดเป็นเนื้อแก้วได้ (www.doae.go.th)

มังคุดกับอาการเนื้อแก้วยางไหล

ความไม่สมดุลของธาตุอาหารเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้เซลมังคุดไม่แข็งแรง ขาดความยืดหยุ่น โดยเฉพาะการขาดแคลเซียมและโบรอน สภาพดินในภาคตะวันออกและภาคใต้ที่ปลูกมังคุดมักมีความเป็นกรดสูง ดินดังกล่าวทำให้ต้นมังคุดไม่สามารถดูดธาตุแคลเซียมขึ้นไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการใช้ปูนปรับปรุงดินให้มีความเป็นกรดน้อยลง เป็นกลางมากขึ้นทีละน้อย จะช่วยให้ต้นมังคุดดูดธาตุแคลเซียมได้ดีขึ้น การเพิ่มแคลเซียมให้กับต้นมังคุดทั้งทางดินพร้อมกับการให้ปุ๋ยโดยปกติ และการให้เสริมทางใบโดยการฉีดพ่น ช่วยลดอาการเนื้อแก้วลงได้อย่างชัดเจน ชาวสวนมังคุดจึงควรทำการปรับปรุงดินและเพิ่มแคลเซียมให้กับต้นมังคุด เพื่อให้ผลผลิตมีคุณภาพดี เนื้อภายในปกติไม่มีอาการเนื้อแก้วมากนักโดยเฉพาะเวลาฝนตก

ที่มา : (รศ.ดร.สุมิตรา ภู่วโรดม)

ฝากคำถามเรื่องเกษตรกรรม การป้องกัน, การรักษาโรคพืช,  การกำจัดแมลงศัตรูพืช, หรือสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้ที่ Line Add Friends ครับ

เพิ่มเพื่อน

สินค้าป้องกันโรคพืชและแมลง