มาจำแนกแมลงศัตรูพืชกันเถอะ

ศัตรูพืชนับว่าเป็นปัญหาทางการกสิกรรมเป็นอย่างมาก มากกว่า 30 เปอร์เซ็นต์ของพืชจะต้องสูญเสียและถูกทำลายโดยแมลงศัตรูพืช ด้วยเหตุนี้เราควรศึกษาและทำความเข้าใจในวงจรชีวิตของแมลงศัตรูพืชเหล่านี้ให้ดีเพื่อหาทางป้องกันและกำจัด เพื่อลดความสูญเสียต่อผลผลิตที่อาจเกิดขึ้นกันค่ะ

กลุ่ม A ความเสียหายที่เกิดกับใบ
ไดแก่แมลงจำพวก ด้วงเต่า ค่อมทอง หนอนกระทู้ผัก ด้วงปีกแข็ง

ลักษณะการทำลาย
ใบจะมีลักษณะเว้าแหว่งไม่สม่ำเสมอ รูพรุนอยู่เฉพาะในใบไม่กินมาที่ขอบ หรือกัดกินด้านเดียวอาจพบตัวดักแด้ของหนอนติดเป็นใยอยู่ใต้ใบ ทำให้พืชขาดส่วนที่จะใช้ในการสังเคราะห์แสง หรือขาดส่วนที่สะสมอาหารเพื่อใช้ในการเจริญเติบโต ทำให้พืชหยุดการเจริญเติบโต

กลุ่ม B ความเสียหายที่เกิดกับดอกและยอด
ไดแก่แมลงจำพวก เพลี้ยจักจั่น เพลียอ่อน ผีเสื้อมวนหวาน แมลหวี่ขาว

ลักษณะการทำลาย
โดยแมลงเหล่านี้จะใช้ปากแทงเข้าไปในท่อลำเลี้ยงน้ำและอาหารของพืช เพื่อดูดกินน้ำเลี้ยงจากใบ,ยอดอ่อน, ดอก, ผล หรือส่วนต่างๆ ของพืช ทำให้พืชที่ถูกดูดน้ำเลี้ยงจะมีรอยไหม้ ใบมีลักษณะม้วนงอ พืชไม่เจริญเติบโต มีขนาดแคระแกรน นอกจากนี้แมลงจำพวกนี้ยังเป็นสาเหตุสำคัญต่อการแพร่กระจายของโรคเชื้อไวรัสชนิดต่างๆ ทำให้พืชอ่อนแอและตายได้

 

กลุ่ม C ความเสียหายที่เกิดกับลำต้น หัว และราก
ไดแก่แมลงจำพวก หนอนชอนกิ่ง หนอนชอนลำต้น ด้วงมะพร้าว

ลักษณะการทำลาย
แมลงจำพวกนี้จะอาศัยและวางไข่ลงบนพื้นดิน ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยของแมลงจำพวกนี้จะเข้าทำลายรากพืช เถาถูกเจาะ ลำต้นมีมูลดินเป็นทาง ทำให้พืชยืนต้นแห้งตาย เนื่องจากขาดน้ำและอาหาร

 

กลุ่ม D ความเสียหายที่เกิดกับจากผล
ไดแก่แมลงจำพวก เพลี้ยไฟ แมลงวันทอง หนอนเจาะผล

ลักษณะการทำลาย
แมลงจำพวกนี้จะวางไข่ที่ผิวหรือในเนื้อผลไม้ โดยใช้อวัยวะวางไข่ที่เป็นปลายแหลม อยู่บริเวณก้นของมันแทงทะลุเปลือกเข้าไปในเนื้อผลไม้ แล้วก็จะมาวางไข่ได้ในขณะที่ผลยังอ่อนอยู่ และในระยะจวนจะสุกแก่แล้วด้วย และเมื่อไข่ฟักตัวเป็นหนอนก็เกือบจะพอดีหรือพอดีกับระยะที่ผลไม้นั้นสุก เนื้อนิ่มพอดีตัวหนอนซึ่งฟักออกมาแล้ว ก็จะเริ่มกัดกินอยู่ภายในผลโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่บริเวณรอบๆของขั้วผล ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ผลร่วงหล่นเสียหายเป็นที่น่าเสียดายมาก

 

Contributor :

        นามปากกา :  กระดาษศา กระดาษแห่งสาระ

เดินทางสายเกษตร-เกษตรอินทรีย์มายาวนาน สนุกกับการศึกษา ค้นคว้า เทคนิค เคล็ดลับ ความรู้ใหม่ๆ ต่อยอดวงการเกษตรไทย


ฝากคำถามเรื่องเกษตรกรรม การป้องกัน, การรักษาโรคพืช, การกำจัดแมลงศัตรูพืช, หรือสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้ที่ Line Add Friends ครับ

เพิ่มเพื่อน

ปลูกแบบอินทรีย์ให้ยืนยาว เเล้วใช้ชีวิตให้ยืนยง