มือใหม่ปลูกกล้วย เลือกกล้วยอะไรดี?

กล้วยเป็นพืชพื้นบ้านของไทยเรา และยังเป็นพืชเศรษฐกิจในยุคนี้อีกด้วยเนื่องจากประโยชน์ตั้งแต่ ลำต้น ใบ ผล โดยเฉพาะกล้วยหอมทอง จึงทำให้เกษตรกรหลายท่านสนใจการปลูกกล้วยหอมทองมากขึ้น แต่ก่อนอื่น… เราต้องมารู้จักกล้วย กันก่อนว่ามีอุปนิสัยเป็นอย่างไร? กล้วยเป็นพืชที่ต้องการสารอาหารมาก การติดผลจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับอาหารและน้ำที่ได้รับ ดั้งนั้นการบำรุงให้ดี โดยใส่ปุ๋ยคอกและปุ๋ยหมัก เหมาะกับที่ที่มีอากาศร้อนชื้น

หน่อกล้วย

กล้วยที่นิยมปลูก ได้แก่ กล้วยน้ำว้า กล้วยหอมเขียว กล้วยหอมทอง กล้วยไข่ กล้วยหักมุก กล้วยเล็บมือนาง

กล้วยหอมทอง : มีราคาสูงเมื่อนำไปขายในท้องตลาด แต่กล้วยชนิดอื่นๆ เช่น กล้วยน้ำว้า และกล้วยไข่ ก็สามารถนำมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าได้เช่นกัน

กล้วยน้ำว้า : ปลูกง่าย นิยมกินกันทั่วไป ราคาไม่สูงมาก สามารถนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพิ่มมูลค่าได้ อย่าง กล้วยฉาบ กล้วยตาก กล้วยอบแห้ง ฯลฯ

กล้วยไข่ :รสชาติหวาน กินง่าย นิยมนำไปทำขนมหวาน

กล้วยผลไม้ไทยๆ ประโยชน์หลากหลาย

กล้วยผลไม้ไทยๆ ประโยชน์หลากหลาย

กล่าว ได้ว่าจะปลูกกล้วยชนิดไหน ก็ดีทั้งนั้น ขึ้นอยู่ที่ว่าเราจะดูแลอย่างไรให้ได้ผลงาม และจะเพิ่มมูลค่าให้ผลผลิตของเราอย่างไร ถ้าประสบปัญหาการดูแลกล้วย ปรึกษาเอสวี เรามี ชุดสำหรับคนปลูกกล้วย ดูแลครบตั้งแต่เรื่องสารอาหาร ไปจนถึงการป้องกันโรคกล้วยต่างๆ


ฝากคำถามเรื่องเกษตรกรรม การป้องกัน, การรักษาโรคพืช,  การกำจัดแมลงศัตรูพืช, หรือสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้ที่ Line Add Friends ครับ

เพิ่มเพื่อน