รองก้นหลุมถูกวิธี พืชโตดีเขียวไว

สำหรับเกษตรกรที่ปลูกพืชยืนต้น นอกจากการเตรียมต้นพันธุ์ที่สมบูรณ์พร้อมปลูกแล้ว ยังต้องคำนึงถึงขนาดของหลุมปลูก และการเตรียมปุ๋ยรองพื้นหรือรองก้นหลุมให้ดีอีกด้วย เอสวีกรุ๊ป ได้ให้ความใส่ใจทุกรายละเอียดในการเพาะปลูกพืช จึงมีวิธีการใส่ปุ๋ยรองก้นหลุมที่เหมาะสมมาเล่าสู่กันฟัง

วิธีทำ :

รองก้นหลุม

  • เตรียมปุ๋ยสำหรับใช้รองก้นหลุม ได้แก่ ปุ๋ยฟอสเฟตบดละเอียด ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยอินทรีย์ชนิดต่างๆ แต่ต้องเป็นปุ๋ยที่หมักสมบูรณ์แล้ว เพราะหากยังหมักไม่สมบูรณ์ จุลินทรีย์กำลังย่อยสลายกองปุ๋ย จะมีความร้อนสูง ความร้อนและสารพิษบางชนิดอาจทำอันตรายต่อรากพืชได้

วิธีรองก้นหลุม step 2

  • ขุดหลุม (ขนาดตามแต่ชนิดพันธุ์ที่ปลูก) โดยแยกดินเป็น 2 กอง คือ ดินชั้นบน และดินชั้นล่าง
  • ขนาดของหลุมปลูก พิจารณาตามความเหมาะสมของพืชแต่ละชนิด

รองก้นหลุม step 3

  • นำปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกผสมกับกองดินชั้นบน เคล้าให้เข้ากันดี แล้วใส่ลงในหลุมประมาณ 1/3 ของความลึกหลุม

รองก้นหลุม-step-4

  • นำต้นพืชลงปลูกโดยใช้ดินชั้นล่างกลบ และดินชั้นบนที่เหลือกลบตามด้านบนปากหลุม/ รดน้ำก็เป็นอันเสร็จ

เหตุผลดีๆ ง่ายๆ คือ เนื่องจากดินชั้นบนเป็นดินที่มีธาตุอาหารและอินทรียวัตถุมากกว่าดินชั้นล่าง เมื่อใช้รองก้นหลุม จะช่วยให้รากพืชได้รับธาตุอาหารอย่างเพียงพอ เพื่อช่วยให้แตกราก และพยุงลำต้นได้ดี ต้นพืชเจริญเติบโตเร็วขึ้น เคล็ดลับง่ายๆ ที่เพื่อนๆ ก็ทำได้


Contributor :

        นามปากกา :  กระดาษศา กระดาษแห่งสาระ

เดินทางสายเกษตร-เกษตรอินทรีย์มายาวนาน สนุกกับการศึกษา ค้นคว้า เทคนิค เคล็ดลับ ความรู้ใหม่ๆ ต่อยอดวงการเกษตรไทย


ฝากคำถามเรื่องเกษตรกรรม การป้องกัน, การรักษาโรคพืช,  การกำจัดแมลงศัตรูพืช, หรือสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้ที่ Line Add Friends ครับ

เพิ่มเพื่อน