รับมือกับโรคใบด่างแตง

โรคใบด่างสามารถพบได้ในตระกูลแตงทุกชนิด และยังสามารถระบาดไปยังพืชชนิดอื่นๆ ได้อีกโดยก่อให้เกิดโรคอย่างเดียวกันได้อีกมากมายถึง 34 ตระกูล (Families) ทั้งพืชพวกใบเลี้ยงคู่ (dicot) และใบเลี้ยงเดี่ยว (monocot) เพราะตัวพาหะนำโรคนั้นมีพืชอาศัยที่หลากหลาย ดังนั้นหากจะป้องกันควรเริ่มที่การกำจัดแหล่งที่อยู่อาศัยของพาหะก่อน  และการดูแลพื้นที่ปลูกของเราอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ได้ผลผลิตตามที่ตลาดต้องการ

 

พาหะนำโรค   เพลี้ยอ่อนเป็นตัวนำพาโรค   หรือปัจจัยที่เกิดจากสภาพแวดล้อม  เช่น มนุษย์และเครื่องมือการเกษตรทุกอย่าง

เชื้อสาเหตุโรค  Cucumber mosaic virus (CMV)

ลักษณะอาการของโรค

การเข้าทำลายของโรคสามารถทำลายได้ทุกระยะของการเจริญเติบโต เริ่มตั้งแต่การเป็นต้นกล้ามักจะเกิดอาการรุนแรง  ใบเลี้ยง (cotyledon) อาจจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองซีด หรือไม่เปลี่ยนก็ได้ แต่จะหยุดชะงักการเจริญเติบโต ในที่สุดก็จะเหี่ยวแห้งและตายไป แต่ถ้าเป็นในต้นโตจะทำให้ใบแตงด่างเป็นหย่อมๆ สีเขียวอ่อนสลับเขียวเข้ม (mottled) ทั่วใบ ใบหดย่นและมีขนาดเล็กลง ขอบใบม้วนงอลงด้านล่าง ต้นแคระแกรน ปล้องหดสั้น ใบยอดแตกเป็นฝอยกระจุก (rosette) ถ้าเป็นมากใบจะเหลืองแห้งตาย และเชื้อสามารถเข้าทำลายที่ผลได้ ซึ่งจะทำให้ผลแตงเกิดอาการด่างลายสีเหลืองซีดหรือขาว ผิวแตงเป็นปุ่มนูนตะปุ่มตะป่ำขรุขระทั่วผล และอาจซีดขาวคล้ายแตงดอง (white pickle) กระทั่งผลผลิตลดลงทั้งคุณภาพและปริมาณ

วิธีการป้องกัน

  • ต้องศึกษาเรื่องโรคระบาดที่รุนแรงของแตงไว้ เพื่อป้องกันและลดความรุนแรงของโรคไม่ให้ส่งผลกระทบต่อผลผลิตมากนัก
  • หมั่นดูแลแปลงให้สะอาดอยู่เสมอ โดยการกำจัดทำลายวัชพืช แตงป่า หรือแตงปลูกให้หมดหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว เพื่อไม่ให้เป็นที่อยู่อาศัยของแมลงพาหะ
  • ระวังเรื่องการจับต้องสัมผัสต้นพืช ตลอดจนการใช้เครื่องมือต่างๆ กับพืช ให้แน่ใจว่าไม่ได้ใช้ หรือปฏิบัติกับพืชที่เป็นโรคมาก่อน
  • การเลือกใช้พันธุ์หรือปลูกแตงที่มีความต้านทานต่อโรค
  • ปลูกพืชหมุนเวียนเพื่อตัดวงจรของแมลงพาหะ
  • ควรเน้นการป้องกัน เพราะเมื่อแตงติดเชื้อไวรัสชนิดนี้แล้วจะไม่สามารถรักษาให้หายได้

Contributor :

นามปากกา : UEE

เดินทางสายเกษตร-เกษตรอินทรีย์มายาวนาน สนุกกับการศึกษา ค้นคว้า เทคนิค เคล็ดลับ ความรู้ใหม่ๆ ต่อยอดวงการเกษตรไทย


ฝากคำถามเรื่องเกษตรกรรม การป้องกัน, การรักษาโรคพืช,  การกำจัดแมลงศัตรูพืช, หรือสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้ที่ Line Add Friends ครับ

เพิ่มเพื่อน

ปลูกแบบอินทรีย์ให้ยืนยาว เเล้วใช้ชีวิตให้ยืนยง