ราดำพืช…ตระกูลส้ม

หากใครพบเห็นใบพืชเป็นสีดำ หรือมีเขม่าดำๆ ปกคลุม แสดงว่าพืชกำลังโดน โรคราดำเข้าทำลาย โรคราดำอาจจะไม่ได้สร้างความเสียหายร้ายแรง แต่ส่งผลเสียต่อการปรุงอาหารของพืชได้ อีกอย่างถ้าพบโรคราดำ แสดงว่า มีแมลงพวกเพลี้ย บุกต้นพืชนั้นๆ ด้วย ทำให้ผลผลิตออกมาราคาจะไม่ดี ลักษณะอาการ ใบ กิ่งก้าน และผลจะมีราสีดำ สกปรกกระด้างทำให้ต้นมะนาวจะแคระแกร็น ผลไม่สวย

สาเหตุของโรคราดำ

ราดำ จะเกิดอยู่บนน้ำหวานที่แมลงปากดูดถ่ายออกมา ได้แก่ เพลี้ยอ่อน เพลี้ยแป้ง เพลี้ยหอย และแมลงหวี่ขาว เป็นต้น เมื่อมีสปอร์ของเชื้อราปลิวมากับลม ตกลงบนใบพืชที่มีมูลน้ำหวาน สปอร์เชื้อราก็จะงอกและเจริญเติบโตปกคลุมส่วนต่างๆ ของพืช ทั้ง ต้น กิ่ง ใบ ดอก ผล

ลักษณะอาการ

 • โรคราดำจะเกิดทั้งบนใบ ช่อดอก และผลอ่อน
 • อาการแรกเริ่มของราดำ คือ จุดขนาดเล็กมีสีน้ำตาลถึงสีน้ำตาลดำ ต่อมาเชื้อราเจริญลุกลามเป็นจุดใหญ่มีการสร้างเส้นใยและสปอร์ขึ้นแผ่ปกคลุม
 • มีลักษณะเหมือนเขม่าหรือฝุ่นสีดำปกคลุมเป็นแผ่นสีดำ ซึ่งเมื่อแห้งอาจจะร่วงหลุดเป็นแผ่
 • บริเวณที่ถูกปกคลุมจะมีสีเหลืองถึงเหลืองซีด เพราะราดำจะทำให้พืชไม่สามารถสังเคราะห์แสงได้
 • หากเกิดที่ช่อดอกจะทำให้ไม่สามารถผสมเกสรได้
 • ถ้าเกิดมากๆ อาจทำให้แคระแกร็น และอาจทำให้ผลร่วงก่อนกำหนด

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเจริญของเชื้อราดำ

หนึ่งในสาเหตุหลักที่เกิดโรคราดำ คือ ตระกูลเพลี้ย ทั้งหลาย
 • แปลงปลูกค่อนข้างรกทึบ ไม่ค่อยการกำจัดวัชพืช  ไม่มีการตัดแต่ง ทำให้ต้นพืชมีสภาพอ่อนแอไม่แข็งแรง
 • การไม่ฉีดสารป้องกันกำจัดเชื้อราและแมลง ฉีดพ่นน้อยครั้งเกินไปหรือฉีดพ่นไม่เหมาะสมกับสภาพและฤดูกาล

การป้องกัน

 • ตัดแต่งกิ่งให้โปร่ง กำจัดวัชพืชสม่ำเสมอ
 • ตัดแต่งส่วนที่มีราดำนำไปเผาทำลาย
 • ฉีดยาป้องกันกำจัดแมลง โดยเฉพาะพวกเพลี้ยต่างๆ
 • ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา ทุก 7-10 วันฉีดพ่นทั้งใบและลำต้น

การป้องกันกำจัด ทำลายส่วนที่เป็นโรคโดยการเผาไฟหรือใช้ สารเคมีกำจัดแมลงฉีดพ่นเพื่อกำจัดแมลงประเภทปากดูดชึ่งเป็นสาเหตุ ทำให้เกิดโรคราดำ

ที่มา: สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร – กรมวิชาการเกษตร


Contributor :

        นามปากกา :  กระดาษศา กระดาษแห่งสาระ

เดินทางสายเกษตร-เกษตรอินทรีย์มายาวนาน สนุกกับการศึกษา ค้นคว้า เทคนิค เคล็ดลับ ความรู้ใหม่ๆ ต่อยอดวงการเกษตรไทย


ฝากคำถามเรื่องเกษตรกรรม การป้องกัน, การรักษาโรคพืช,  การกำจัดแมลงศัตรูพืช, หรือสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้ที่ Line Add Friends ครับ

เพิ่มเพื่อน

บทความยอดนิยม