ราแป้งในกุหลาบ

“กุหลาบ” ไม้ตัดดอกชนิดหนึ่งที่เกิดโรคจากเชื้อรามาก เนื่องจากต้องอาศัยพื้นที่ปลูกในอากาศค่อนข้างชื้นและเย็น โดยเฉพาะโรคราแป้ง พบมาก ในการปลูกกุหลาบสำหรับตัดดอกขาย โรคราแป้งเกิดจากเชื้อรา Oidium sp.

สามารถเข้าทำลายได้ทุกส่วนของกุหลาบที่อยู่เหนือดิน “ราแป้งของกุหลาบ” อาศัยสภาพที่มีความชื้นสูง จะระบาดมากในแปลงปลูกที่แน่นทึบ อากาศไม่ถ่ายเท การป้องกันกำจัด โดยชีววิธีโดยใช้เชื้อไตรโคเดอร์มาฉีดพ่นอย่างสม่ำเสมอ ช่วยป้องกันรักษาโรคราแป้งได้ อีกทั้งปลอดภัยทั้งผู้ใช้ และได้ต้นพืชที่ปลอดโรคอีกด้วย

อาการที่พบที่สังเกตได้ :

ราแป้งในกุหลาบ
ราแป้งในกุหลาบ

 • เมื่อเชื้อลามเข้าทำลายอย่างรุนแรง ดอกจะร่วงก่อนที่จะบาน
 • ยังพบเชื้อแพร่กระจายบนลำต้น ก้านดอก กลีบเลี้ยง และกลีบดอก
 • ใบที่เชื้อทำลายจะเป็นสีเหลือง ร่วง เเล้ว ต้นกล้าจะเเห้ง และตายในที่สุด
 • เส้นใยสีขาวบนใบและกิ่งขะเห็นเส้นใยของเชื้อราได้ทั้งบนเเละใต้ใบชื้นปกคลุม
 • เนื้อเยื่อใบส่วนที่ถูกเชื้อเข้าทำลายจะเปลี่ยนเป็นสีเหลือง ม่วง หรือน้ำตาลเเดง ถ้าเชื้อเข้าทำลายที่ใบอ่อน จะทำให้ใบอ่อน บิดม้วนงอ

สภาพอากาศที่เหมาะแก่การระบาด :

การปลูกกุหลาบในโรงเรือน

สภาพอากาศที่เหมาะต่อการเจริญเติบโตที่มีความชื้นสูงง่ายต่อการสร้างสปอร์ของเชื้อราแพร่กระจาย ด้วยการแพร่สปอร์ปลิวไปตามลม ติดไปกับแมลงหรือไปกับกิ่งพันธุ์ที่ปลูก พบในพื้นที่ปลูกที่มีอากาศหนาวเย็น น้ำค้างลงจัดหรือในสภาวะที่ปลูกในโรงเรือนตลอดเวลา กลางคืนความชื้นสัมพัทธ์ที่ 90-99% และกลางวันที่ 40-70% เชื้อราจะเกิดภายใน 4-6 วัน ราแป้งจะเป็นอันตรายมาก ถ้าเกษตรกรใส่ปุ๋ยไนโตรเจน (N) มากเกิน ในระยะที่อากาศหนาวเย็น

การเขตกรรมเพื่อจำกัดการระบาด :

 • ในช่วงที่อากาศแห้งต้องให้น้ำสม่ำเสมอ และคลุมดินเพื่อป้องกันการสูญเสียความชื้น
 • ช่วงที่มีการระบาดของโรค งดใส่ปุ๋ยที่มีธาตุไนโตรเจน
 • ตัดแต่งกิ่งที่เป็นโรค เก็บใบที่โคนต้น เผาทำลายทิ้ง ควรรีบตัดแต่งกิ่งที่ออกอาการทันที อย่าเสียดาย
 • พ่นน้ำล้างใบพืชตอนเช้าอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง ควรทำเวลาเช้า ข้อดีคือ ให้นำชะสปอร์ของเชื้อราออกจากใบพืช และน้ำที่ค้างบนใบพืชทำให้สปอร์ของเชื้อราไม่พัฒนา เเละ ควรให้ต้นพืชแห้ง เพื่อให้ความชื้นบนใบน้อยที่สุด ซึ่งไม่เหมาะต่อการเเพร่ของเชื้อรา
 • คัดเลือกสายพันธุ์ปลูกที่ทนต่อโรค ซึ่งเเต่ละสายพันธุ์ก็จะทนโรคเเตกต่างกันไป แต่ถึงสายพันธุ์จะมีการต้านทานโรคเพียงใด  ก็ขึ้นอยู่กับสภาวะเเวดล้อมที่ปลูกและการดูแลรักษาด้วย

การป้องกันด้วยวิธีชีวภาพ:

 • ใส่เชื้อราลงในดินแปลงเพาะกล้า โดยผสมกับปุ๋ยอินทรีย์อัตราส่วน เชื้อไตรโคเดอร์มา 0.5 กก. ผสมกับปุ๋ยอินทรีย์ 50 กก. หว่านลงในแปลงก่อนหว่านเมล็ดพืช
 • ใช้เชื้อไตรโคเดอร์มาคลุกเมล็ดพันธุ์ก่อนปลูก โดยใช้เชื้อ 50 กรัมต่อเมล็ดพืช 1 กก. เพื่อป้องกันการเข้าทำลายของเชื้อราที่อาจติดมากับเมล็ดพันธุ์
 • ใช้เชื้อไตรโคเดอร์มา ผสมน้ำ อัตราส่วน 50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร รดแปลง หรือฉีดพ่นให้ต้นพืช ทุก 15 วัน

ฝากคำถามเรื่องเกษตรกรรม การป้องกัน, การรักษาโรคพืช,  การกำจัดแมลงศัตรูพืช, หรือสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้ที่ Line Add Friends ครับ

เพิ่มเพื่อน

ชีวภัณฑ์ป้องกันโรคและแมลงศัตรูพืช