ลาขาดกันยาวๆ…หนอนเจาะลำต้น

หนอนเจาะลำต้น ศัตรูพืชที่ป้องกันกำจัดได้ยาก มักสร้างปัญหาให้ผู้ปลูกทุเรียน ตระกูลส้ม ข้าวโพด มะม่วง มะพร้าว ด้วยที่เป็นแมลงทำลายอยู่ภายในลำต้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นหนอนผีเสื้อหรือด้วงปีกแข็ง ตัวหนอนเมื่อฟักออกใหม่ๆ จะมีสีขาวนวลตลอดทั้งลำตัว หัวสีน้ำตาลดำ และเมื่อหนอนโตเต็มที่จะยาวประมาณ 2 เซนติเมตร ลำตัวมีสีชมพู และมีจุดดำตามลำตัวชัดเจนขึ้น ระยะหนอน 15-21 วัน จึงจะเข้าดักแด้ ตัวเต็มวัยของผีเสื้อกลางคืน หรือ หนอนของด้วงปีกแข็ง ตัวหนอนจะกัดกินเนื้อไม้ เข้าไปในต้น ถ้าระบาดมากๆ จะทำให้ต้นเฉาและตายในที่สุด

“หากการระบาดของแมลงศัตรูพืชทุกชนิดเกิดขึ้น และทวีคูณความรุนแรงแบบพายุ ซ้ำชาวสวนไม่อาจคะเน มีการระบาดของแมลงศัตรูดังกล่าว เนื่องจาก ตระกูลหนอนเจาะจะทำลายอยู่ภายใต้เปลือกต้นไม้ผลผลิตของเรา เป็นการยากที่จะเห็นจากภายนอกได้ รู้อีกที…ก็ต่อเมื่อหนอนโตเจาะเข้าเนื้อไม้ หรือกินควั่นรอบต้น ส่งผลทำให้ท่อน้ำเลี้ยง ของต้นถูกตัดขาด ส่งผลต้นผลผลิต เริ่มทรุดโทรม ใบร่วง และยืนต้นตายได้ ตัวหนอนตัวเต็มวัย ไม่ปราณีต่อผลผลิตเราแน่นอนนะคะจะมีอายุยาว ทำให้ช่วงระยะเวลาการวางไข่นาน โดยในต้นหนึ่ง ๆ จึงพบไข่และหนอนระยะต่าง ๆ กันเป็นจำนวนมาก

การระบาด:

หลังจากตัวเต็มวัยจับคู่ผสมพันธุ์แล้ว ตัวเมียจะวางไข่บริเวณเปลือกส่วนของลำต้นไข่มีสีขาวขุ่น รูปร่างวงรี ขนาด 4–7 มิลลิเมตร จุดที่วางไข่จะสังเกตเห็นยางไม้สีแดงไหลเป็นทาง เนื่องจาก ก่อนวางไข่ตัวเมียจะกัดเปลือกให้เป็นหลุมสำหรับการวางไข่ ตัวเมียวางไข่ไว้หลายจุด ๆ ละหนึ่งฟอง ไข่จะฟักเป็นตัวหนอนภายใน 7–14 วัน ตัวหนอนที่โตเต็มที่ส่วนหัวจะกว้างประมาณ 8 มม. ยาวประมาณ 3.5-5 ซม. ตัวหนอนจะเจาะเข้าไปกินเนื้อไม้เป็นอาหารประมาณ 8 เดือน จะสังเกตเห็นขี้ขุยจำนวนมากตามโคนต้น ที่ถูกหนอนเจาะ ตัวหนอนจะกัดทำลายส่วนของ เนื้อไม้ไปในทิศทางต่างๆ เป็นรูขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 0.8-1.2 ซม. เมื่อต้นผลผลิตที่ถูกหนอนเจาะถูกทำลายมาก ๆ จะทรุดโทรม ใบร่วง กิ่งแห้ง

หากไม่ป้องกันกำจัด ต้นผลผลิตจะยืนต้นตายในที่สุด หลังจากนั้น ตัวหนอนเข้าสู่ดักแด้ อยู่ภายในลำต้นอีกประมาณ 1 เดือน จนเมื่อฝนตกผลผลิต เริ่มแตกใบอ่อน ตัวเต็มวัยออกจากดักแด้ ปากรูที่ตัวเต็มวัยออกมักอยู่ใกล้โคนต้นหรือตามง่ามกิ่ง ปากรูมีลักษณะกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1 – 1.5 เซนติเมตร ตัวเต็มวัยอาศัยส่วนของเปลือกตามกิ่งอ่อนและลำต้นเป็นอาหารในกรณีที่มีการระบาดรุนแรงจะพบว่าเรือนยอดโกร๋นเนื่องจากการกัดกินของตัวเต็มวัย

การป้องกันและกำจัด:

  • ในช่วงฤดูฝนเมื่อผลผลิตต่างๆ เริ่มแตกใบอ่อน จะพบตัวเต็มวัยอยู่บนเรือนยอด โดยสังเกตได้จากส่วนของกิ่งอ่อนที่ถูกตัวเต็มวัยกัดกินตกอยู่ใต้โคนต้น เกษตรกรต้องป้องกัน ฉีดพ่น เมตาไรเซียม สลับกับเเบคทีเรียบีท่ี ในแปลงปลูกให้ทั่วเพื่อกำจัดตัวเต็มวัยที่จะจับคู่ผสมพันธุ์และวางไข่ เป็นการช่วยลดจำนวนโอกาสเกิดของแมลงชนิดนี้เข้ามาทำอันตราย สร้างความเสียหาย แก่แปลงปลูก สำหรับในกรณีที่ตัวหนอนเข้าทำลายแล้ว หมั่นสังเกตจะสังเกตขี้ขุยที่ตัวหนอน ขับออกมาที่บริเวณโคนต้นได้ง่าย ฉีดเมตาไรเซียมอัด เข้าไปในบริเวณที่พบขี้ขุยที่ตัวหนอนขับออกมา

เครดิต : กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร

ภาพประกอบ : pantip.com


Contributor :

นามปากกา : Bussaba Sornyoo

เชื่อเอาไว้อย่างหนึ่งว่าโลกของเราก็เปรียบเสมือนหนังสือเล่มใหญ่ ที่ไม่สามารถอ่านได้ทั้งหมดในหน้าเดียว ค่อยๆ ค้นหาและจะเจอคำตอบในคำถาม


ฝากคำถามเรื่องเกษตรกรรม การป้องกัน, การรักษาโรคพืช, การกำจัดแมลงศัตรูพืช, หรือสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้ที่ Line Add Friends ครับ

เพิ่มเพื่อน

ปลูกแบบอินทรีย์ให้ยืนยาว เเล้วใช้ชีวิตให้ยืนยง