วันเกษตรแห่งชาติ ๒๕๖๐

ความรู้ เทคโนโลยี เกษตรกรไทยพัฒนา

อาชีพเกษตรกร คือ กลจักรสำคัญของชาติ

ทุกการเพาะปลูกในบ้านเราจึงมีส่วนสำคัญ

ต่อการพัฒนาประเทศอย่างเป็นนิจ

เนื่องในวันเกษตรแห่งชาติ ๒๕๖๐ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จงอภิบาลบันดาลดลให้

เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ชาวเกษตรกรทุกท่าน มีความสุข ความเจริญ ผลผลิตงอกงามทุกประการค่ะ

……………………………………………………………………………………….

ที่มาของวันเกษตรแห่งชาติในประเทศไทย

เพราะประเทศไทย ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองแห่งเกษตรกรรม ทำให้มีข้าว และพืชผักสวนครัวมากมาย พอที่จะขายในประเทศ และส่งออกไปขายยังต่างประเทศด้วย แต่ เป็นเพราะมีสินค้าและผลผลิตทางการเกษตรมากมาย จึงทำให้มีการจัดงานวันเกษตรขึ้นมา ซึ่งในช่วง พ.ศ.๒๔๕๓ ถึง พ.ศ.๒๔๕๔ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงสนับสนุนและเป็นผู้ริเริ่มการจัดงานการแสดงกสิกรรมและพาณิชการ หรือที่เรียกกันในปัจจุบันคือ งานเกษตรแห่งชาติ

ขอขอบคุณ : เพลงกสิกรแข็งขัน GoPlay