วิธีนี้สิดี เพิ่มโบรอนให้พืชได้ยอดเยี่ยม

เนื่องจากโบรอนเป็นธาตุที่พืชต้องการน้อย แต่ในดินก็ยังมีโบรอนต่ำอีก ทำให้พืชขาดโบรอนได้ง่าย ลักษณะดินที่พืชขาดธาตุโบรอน ได้แก่

 • ในดินที่มีอินทรียวัตถุต่ำ
 • ในดินที่มีค่าของความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) 4.5-5.0 และ 0 -8.7
 • ในดินที่ใส่ปูนมากเกินไป
 • ในดินที่ไม่มีการปลูกพืชหมุนเวียน
 • ในดินที่มีธาตุโพแทสเซียมและไนโตรเจนสูงมาก
 • ในดินที่มีปุ๋ยฟอสฟอรัสต่ำมาก
 • ในดินที่เป็นดินทราย
 • ในระยะที่มีสภาพอากาศแห้งแล้ง
 • ในดินที่มีการซึมลึกของน้ำมาก

แหล่งของโบรอนพืช

 1. อินทรียวัตถุ หรือปุ๋ยอินทรีย์ต่างๆ
 2. ปุ๋ยเคมีที่ให้ธาตุโบรอนต่างๆ ทั้งสำหรับใส่ทางดินและฉีดพ่นทางใบ
 3. แร่ธาตุที่เป็นแหล่งกำเนิดดิน ในดินเหนียวมีโบรอนสูงกว่าดินทราย

วิธีการใช้โบรอน

 1. ช่วง ฝนตกชุก เนื่องจากโบรอนสามารถละลายน้ำได้ง่าย สูญเสียได้ง่าย หากฝนตกชุก ไม่ควรใส่โบรอน เพราะจะทำให้สูญเสียได้ง่าย แต่ควรใส่หลังฝนตก เมื่อดินยังมีความชื้น
สภาพอากาศชื้น ฝนตกชุก
สภาพอากาศชื้น ฝนตกชุก

2. สภาพอากาศแห้งแล้ง หากใส่โบรอนจะทำให้พืชไม่ดูดกิน เนื่องจากพืชดูดโบรอนผ่านทางการคายน้ำ หากอากาศร้อนจัดพืชหยุดคายน้ำ โบรอนก็จะไม่ถูกดูดซึมเข้าสู่รากพืช ควรรดน้ำพืชก่อนใส่ปุ๋ยโบรอน

ฉีดพ่นทางใบช่วงเช้า ที่มีแดดอ่อน
ฉีดพ่นทางใบช่วงเช้า ที่มีแดดอ่อน

3. การฉีดพ่นโบรอนทางใบ ควรฉีดช่วงเช้าหรือเย็น ที่มีแดดอ่อนๆ และเติมสารจับใบหรือสารแทรกซึมเพื่อให้โบรอนเคลื่อนที่เข้าสู่เซลล์พืชได้ รวดเร็ว

4. ไม่ใส่โบรอนหลังใส่ปูนทุกชนิด เพราะความเป็นด่างของปูนจะทำให้โบรอนไม่เป็นประโยชน์ต่อพืช ควรทิ้งช่วงห่างประมาณ 30 วัน ขึ้นไป

5. ควรมีการปลูกพืชหมุนเวียน และใส่ปุ๋ยอินทรีย์อย่างสม่ำเสมอ

การให้โบรอนโดยตรงกับพืชไม่ว่าจะโดยการผสมน้ำฉีดพ่น หรือในลักษณะฝุ่นผงจัด ว่าให้ผลดีและพืชนำไปใช้ได้เร็วกว่าใส่ลงในดินในรูปของปุ๋ย โดยเฉพาะหลังจากปลูกพืชลงในดินและต้นพืชงอกแล้ว เพราะกว่าโบรอนจะสลายตัวละลายนํ้าให้อยู่ในรูปที่พืชจะเอาไปใช้ได้ ก็มักจะแก่หรือตายเสียก่อนโดยโดยเฉพาะ พืชผักซึ่งมีอายุการเจริญเติบโตสั้น

เลือกเอนไซม์น้ำผสมธาตุอาหาร ตรานูแมค สูตรเอ็กตร้า แคลโบ มีโบรอนเป็นส่วนผสม ที่ผสานพลังกับเอนไซม์ ช่วยให้พืชดูดซึมอาหารได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สามารถดูดซึมไปใช้ได้อย่างทันท่วงที

สนใจสินค้าหรือสอบถามเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ Inbox เพจ SVgroup