วิธีแก้ลำไยยืนต้นตาย

สวนลำไยจำนวนมากที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศไทย ไม่ใช่แค่เฉพาะทางภาคเหนือเท่านั้น แต่เกษตรกรในพื้นที่อื่นๆ นิยมปลูกลำไยกันด้วย เพราะลำไยจัดเป็นไม้ผลที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย มีมูลค่าการส่งออกมหาศาลในแต่ละปี แต่ใครจะรู้ว่าความเสี่ยงของเกษตรกรที่ปลูกลำไยก็มีมากเช่นกัน

ลำไยยืนต้นตายสร้างความเสียหายและสูญเสียรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนลำไยเป็นอย่างมาก โดยสาเหตุอาจขึ้นอยู่กับภูมิอากาศที่ร้อนชื้น และสภาพแวดล้อมที่ทำให้ต้นลำไยอ่อนแอเชื้อโรคเข้าทำลายรากได้ง่าย เชื้อรา Phytophthora spp. เป็นเชื้อสาเหตุที่อยู่ในดิน เชื้อเข้าทำลายรอยต่อระหว่างรากและลำต้นส่วนที่อยู่ใต้ระดับผิวดิน ทำให้เกิดอาการเน่ามีสีน้ำตาล ในขณะที่ปลายรากฝอยยังปกติ ใบลำไยสลดเหลืองอาการเน่า จะลุกลามไปส่วนของรากแขนง ลำต้น กิ่ง แม้กระทั่งผล ในที่สุดทำให้ใบลำไยเหี่ยวแห้งทั้งต้น ถ้าอากาศร้อนแดดจัดใบจะแห้งยืนต้นตาย ซึ่งปัจจุบันพบต้นลำไยเป็นโรคนี้หลายพื้นที่
การแพร่ระบาด ส่วนใหญ่จะแพร่ระบาดในฤดูฝน ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของ เชื้อรา Phytophthora spp. และจะมีการกระจายตัวของสปอร์ไปในพื้นที่แฉะๆ

วิธีป้องกันกำจัด :

  • ถอนทำลายต้นลำไยที่เป็นโรครากเน่า แล้วขุดดินตากบริเวณหลุมปลูกหลายๆ แดด
  • ระวังอย่าให้น้ำท่วมขังบริเวณโคนต้นโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน
  • ถ้าปลูกลำไยใหม่ไม่ควรปลูกลึกควรพูนดินก่อนปลูกและควรปลูกโดยใช้ต้นตอ
  • หลีกเหลี่ยงการขุดดินภายใต้ทรงพุ่มของต้นลำไย ซึ่งจะทำให้รากลำไยขาดได้
  • ควบคุมโรคโดยชีววิธีโดยใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา หรือเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์บาซิลลัส ผสมคลุกเคล้ากับดินในทรงพุ่มและผสมน้ำพ่นให้ทั่วต้นลำไยที่เป็นโรค และต้นลำไยที่อยู่ข้างเคียง

ที่มา : รายงานการพยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตรจากกรมอุตุนิยมวิทยา


Contributor :

        นามปากกา :  กระดาษศา กระดาษแห่งสาระ

เดินทางสายเกษตร-เกษตรอินทรีย์มายาวนาน สนุกกับการศึกษา ค้นคว้า เทคนิค เคล็ดลับ ความรู้ใหม่ๆ ต่อยอดวงการเกษตรไทย


ฝากคำถามเรื่องเกษตรกรรม การป้องกัน, การรักษาโรคพืช, การกำจัดแมลงศัตรูพืช, สอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้ที่ Line Add Friends ครับ

เพิ่มเพื่อน

ปลูกแบบอินทรีย์ให้ยืนยาว เเล้วใช้ชีวิตให้ยืนยง