ใช้ชีวภัณฑ์เชื้อรา

การควบคุมโรคพืช ด้วยวิธีชีวภาพหมายถึง การใช้สิ่งมีชีวิตพวก จุลินทรีย์หรือสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กมายับยั้งหรือทําลายเชื้อโรค  จนไม่ก่อให้เกิดความเสียหายกับพืช เชื้อจุลินทรีย์พวกนี้เรียกว่าเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ส่วนใหญ่ ได้แก่ เชื้อรา และเชื้อแบคทีเรีย การใช้ชีวภัณฑ์ควบคุมโรคและแมลงศัตรูพืช เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เรามาเรียนรู้ทำความเข้าใจ ด้วยวิธีง่ายๆกันนะคะ


infographic การใช้เชื้อรา

 

เนื่องจากการควบคุมโรคพืชด้วยวิธีชีวภาพเป็นกระบวนการธรรมชาติ จึงจําเป็นต้องมีการปรับสภาพแวดล้อมในแปลงปลูกพืชหรือในพื้นที่ที่ใช้ให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของเชื้อปฏิปักษ์ที่นํามาใช้ควบคุมโรค วิธีนำไปใช้ให้เกิดผล จึงจำเป็นนะคะ


ฝากคำถามเรื่องเกษตรกรรม การป้องกัน, การรักษาโรคพืช,  การกำจัดแมลงศัตรูพืช, หรือสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้ที่ Line Add Friends ครับ

เพิ่มเพื่อน

เชื้อราชีวภัณฑ์ ป้องกันโรคพืชและแมลง