ศัตรูพืชต้องห้ามในอียู (หนอนชอนใบ)

หนอนชอนไบ แมลงศัตรูพืช เช่น พืชตระกูล กะหล่ำ หอม มะเขือเทศ มะเขือเปราะ มะระ พริก บวบ กระเจี๊ยบเขียว เมื่อระบาดรุนแรงจะทำให้ใบเสียหายร่วงหล่น ซึ่งจะมีผลต่อผลผลิตพืชหากพืชนั้นๆ ไม่สามารถสร้างใบทดแทนได้ พืชก็จะตายในที่สุด  สหภาพยุโรป ตรียมที่จะระงับการนำเข้าพืชผักจากไทยเพราะตรวจพบหนอนชอนไช ส่งผลต่อการส่งออกสินค้าเกษตรของไทย เรามาดูถึงอันตรายและวิธีกำจัดแมลงศัตรูพืชชนิดนี้กันค่ะ

 

“หนอนชอนใบ” เป็นหนึ่งในศัตรูพืชที่สหภาพยุโรประบุว่าตรวจพบติดไปกับพืชผักที่นำเข้าจากไทยจนเป็นสาเหตุเตรียมที่จะระงับการนำเข้าพืชผักจากประเทศไทย เพราะหนอนชอนใบเป็นแมลงศัตรูพืชกักกันที่สหภาพยุโรปไม่อนุญาตให้ติดเข้าไปภายในประเทศ


หนอนชอนใบ มีหลายชนิด ถ้าทำลายพืชตระกูลกะหล่ำ เรียกว่า หนอนแมลงวันชอนใบกะหล่ำ หากทำลายหอมเรียกว่า หนอนแมลงวันชอนใบหอม  พืชผักหรือไม้ดอกบางชนิดที่ถูกทำลายเกิดจากตัวเต็มวัยเพศเมียวางไข่ที่มีขนาดเล็กภายในผิวพืช เมื่อไข่ฟักเป็นตัวหนอนที่มีลักษณะหัวแหลมท้ายป้าน   ตัวหนอนจะชอนไชอยู่ในใบทำให้เกิดรอยเส้นสีขาวคดเคี้ยวไปมา เมื่อนำใบพืชมาส่องดูจะพบหนอนตัวเล็กๆ สีเหลืองอ่อนโปร่งแสง ใสอยู่ภายในเนื้อเยื่อใบพืช หากระบาดรุนแรงจะทำให้ใบเสียหายร่วงหล่น  ซึ่งจะมีผลต่อผลผลิตพืชหากพืชนั้นๆ ไม่สามารถสร้างใบทดแทนได้พืชก็จะตายในที่สุด

หนอนชอนใบ ตัวเต็มวัยเป็นแมลงวันขนาดเล็ก เพศเมียจะวางไข่ขนาดเล็กไว้ใต้ส่วนของเนื้อเยื่อบางๆ ของพืช ระยะไข่ 2 – 4 วัน  เมื่อฟักเป็นตัวหนอนมีลักษณะหัวแหลมท้ายป้าน (รูปกระสวย)  เห็นปล้องไม่ชัดเจน ไม่มีขา เคลื่อนไหวโดยการดีดตัว  ชอนไชไปตามเนื้อเยื่อพืช   ในระยะ หนอนใช้เวลาประมาณ 7 – 10 วัน   จึงเข้าดักแด้  โดยดักแด้มีรูปร่างคล้ายเมล็ดข้าวสารอยู่ตามส่วนของพืชที่ถูกทำลาย  และตามใบร่วงหล่นลงดินในระยะดักแด้ใช้เวลาประมาณ 5 – 7 วัน   จึงออกเป็นตัวเต็มวัย แมลงวันจะมีสีดำหรือสีเหลืองตลอดวงจรชีวิตใช้เวลาประมาณ 3 – 4 สัปดาห์

หนอนชอนใบ แมลงศัตรูพืช ที่มีพืชอาหารหลายชนิด ได้แก่ พืชตระกูลกะหล่ำ หอม  มะเขือเทศ มะเขือเปราะ  มะระ พริก  บวบ กระเจี๊ยบเขียว  พืชตระกูลถั่วต่างๆ  นอกจากนี้ยังพบทำลายในไม้ดอกบางชนิด ได้แก่ ดาวเรือง เบญจมาศ กุหลาบ และเยอบีร่า การป้องกันและกำจัด หนอนชอนใบ มีด้วยกันหลายแนวทาง ได้แก่ การใช้วิธีกลโดยเก็บรวบรวมเศษใบพืช ตามพื้นดินที่ถูกแมลงวันหนอนชอนใบทำลายแล้วนำไปเผาทำลาย จะสามารถช่วยลดการแพร่ระบาดได้  เนื่องจากดักแด้ที่อยู่ตามเศษใบพืชจะถูกทำลายไปด้วย อีกวิธีหนึ่งคือชีววิธีการใช้สารสะกัดจากสะเดา เชื้อราเมธาไรเซียม สามารถป้องกันและกำจัดแมลงวันหนอนชอนใบได้ผลดี


Contributor :

        นามปากกา :  กระดาษศา กระดาษแห่งสาระ

เดินทางสายเกษตร-เกษตรอินทรีย์มายาวนาน สนุกกับการศึกษา ค้นคว้า เทคนิค เคล็ดลับ ความรู้ใหม่ๆ ต่อยอดวงการเกษตรไทย


ฝากคำถามเรื่องเกษตรกรรม การป้องกัน, การรักษาโรคพืช,  การกำจัดแมลงศัตรูพืช, หรือสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้ที่ Line Add Friends ครับ

เพิ่มเพื่อน

ชีวภัณฑ์ป้องกันโรคและแมลง