นวัตกรรมเอนไชม์

เอนไซม์ในปุ๋ยผึ้งมังกร


ก่อนจะเข้าเรื่องว่าเอนไซม์คืออะไร?? เรามาทำความเข้าใจกันก่อนว่า ประโยชน์ที่แท้จริงของปุ๋ยอินทรีย์มีอะไรบ้าง หลายท่าน ส่วนใหญ่จะเข้าใจผิดว่า “ปุ๋ยอินทรีย์ช่วยปรับปรุงโครงสร้างในชั้นดิน” แต่แท้ที่จริงแล้ว สิ่งที่ช่วยปรับปรุงโครงสร้างในชั้นดินไม่ใช่ปุ๋ยอินทรีย์ แต่เป็นเอนไซม์ซึ่งเป็นน้ำย่อยของจุลินทรีย์ที่มีอยู่ในปุ๋ยอินทรีย์ต่างหาก

จุลินทรีย์คืออะไร?
จุลินทรีย์ คือ สิ่งมีชีวิตเล็กๆ ที่อาศัยอยู่ในดิน อากาศ และวัสดุทางธรรมชาติต่างๆ โดยส่วนใหญ่ จะแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ จุลินทรีย์ที่ดี และจุลินทรีย์ที่ไม่ดี ดังนี้

1. จุลินทรีย์ที่ไม่ดี มีอยู่โดยทั่วไป โดยเฉพาะวัสดุทางธรรมชาติที่สกปรก ซึ่งปัญหาส่วนใหญ่ของปุ๋ยอินทรีย์โดยทั่วไป จะไม่มีการหมักวัตถุดิบที่เสร็จสมบูรณ์ ทำให้จุลินทรีย์ที่ไม่ดียังมีชีวิตอยู่ และจะก่อให้เกิดโรคตามมาอีกมากมาย

2. จุลินทรีย์ที่ดี ช่วยในการย่อยสลายสารอินทรีย์ต่างๆ จุดประสงค์หลักของการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภาพ คือ การคัดให้เหลือเพียงจุลินทรีย์ที่ดีและมีประโยชน์สำหรับต้นพืชและดิน

แล้วเอนไซม์ เกี่ยวข้องกับ จุลินทรีย์อย่างไร?
จุลินทรีย์เป็นสิ่งมีชีวิตซึ่งเมื่อเป็นสิ่งมีชีวิตก็ต้องมีการรับประทานอาหาร และเมื่อได้รับประทานอาหาร ก็ต้องมีน้ำย่อยออกมาเพื่อย่อยธาตุอาหารเหล่านั้นซึ่งอาหารของจุลินทรีย์ก็คือ ปริมาณอินทรียวัตถุ นั่นเอง “ยิ่งปริมาณอินทรียวัตถุมาก อาหารสำหรับจุลินทรีย์ก็จะมีมาก” ดังนั้นจุลินทรีย์จะได้รับประทานเยอะ เมื่อได้รับประทานเยอะ ก็มีการขยายจำนวนที่มากขึ้น และเมื่อมีจำนวนที่มากขึ้น ปริมาณเอนไซม์ที่ได้ เพื่อใช้ในการย่อยสลายสิ่งต่างๆที่มีประโยชน์ย่อมมากขึ้นไปด้วยเช่นกัน

คือที่มาว่าทำไมปริมาณอินทรียวัตถุ จึงมีความสำคัญ แต่ตัวที่สำคัญจริงๆ คือ เอนไซม์ (น้ำย่อย) ที่เป็นสิ่งสุดท้ายในการย่อยสลายธาตุอาหารต่างๆที่มีประโยชน์ในดินให้พืชสามารถนำไปรับประทานได้

แล้วเอนไซม์มีหลายประเภทหรือไม่?
เอนไซม์มีหลายประเภท ขึ้นอยู่กับประเภทของจุลินทรีย์ซึ่งมีหลากหลายประเภทเช่นเดียวกัน ซึ่งกระบวนการผลิตเอนไซม์ของบริษัท มีการพยายามทำลายจุลินทรีย์ที่ไม่ดีทิ้งตั้งแต่เริ่มแรก เพื่อให้เหลือเพียงจุลินทรีย์ที่ดีใช้ในการผลิตเท่านั้น