สวนผักแบบ Key Hole การเกษตรสำหรับพื้นที่น้ำแล้ง

เป็นที่รู้กันดีว่า ฤดูกาลนี้แล้งมาก แล้งนานแค่ไหน เกษตรกรหลายพื้นที่ต้องประสบกับปัญหาขาดแคลนน้ำจนต้องระงับและปรับเปลี่ยน แผนไปตามๆ กัน วันนี้ผมมีเทคนิคเกษตรมีแบ่งปันให้ทุกท่านฟังครับ เทคนิคที่ว่านั้นเรียกว่า “Key Hole” จะน่าสนใจและตอบโจทย์น่าแล้งอย่างไรนั้น มาติดตามกันครับ

การเกษตรแบบ Key Hole มักใช้เพื่อปลูกพืชผักเพื่อหล่อเลี้ยงครอบครัว มิได้เป็นเทคนิคเกษตรที่นิยมใช้เพื่อการผลติจำนวนมาก ข้อดีข้อเด่นของ Key Hole คือ ประหยัดน้ำ และ ง่าย ต่อการจัดการ

กล่าวคือสวนผักแบบ Key Hole เป็นการรวมกันระหว่าง บ่อหมักปุ๋ย และแปลงผัก หลักการทำสวนผัก Key Hole ก็มีดังนี้

  1. ก่อแปลงผักเป็นวงกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 ฟุต โดยเว้นตรงกลางไว้ เป็นหลุม และใช้วัสดุก่อขึ้นมาเป็นลักษณะท่อ
  2. เว้นแปลงผักไว้ คล้ายกับการตัดเค้ก เพื่อทำเป็นทางเดิน
  3. ใส่ดินที่ปรุงแล้วโดยก่อดินให้ลาดลง

สวนผักแบบ Key Hole

หลุม หรือท่อตรงกลางมีไว้เพื่อจัดการกับเศษอาหารในครัวเรือน เพื่อทำเป็นปุ๋ยหมักได้ครับ แต่ว่าไม่ควรใส่เศาอาหารเหลือนะครับ จำพวกกับข้าวเหลือหรือเศษเนื้อสัตว์เนื่องจากจะมีกลิ่นเหม็นเน่านั่นเองครับ และเพื่อป้องกันสัตว์เข้ามาตะกุย หรือแมลงจึงควรนำเศษไม้มาคลุมไว้บางๆ ครับ และรดน้ำทุกครั้งเมื่อจัดการแล้ว

ลักษณะการก่อดินโดยให้ลาดลง เป็นไปเพื่อช่วยประหยัดน้ำ เพราะเมื่อเรารดน้ำ หรือลาดน้ำลงท่อหมักปุ๋ย จะลาดลงแปลงผักรอบๆ ช่วยให้ประหยัดน้ำอีกด้วย

ในฤดูกาลที่มีน้ำน้อย แล้งน้ำ การทำสวนผักแบบ Key Hole ก็เป็นอีกทางเลือกที่น่าลองเช่นกัน เพราะค่าใช้จ่ายไม่สูง สามารถใช้วัสดุจากที่หาได้ก็ได้ครับ เช่นการก่อแปลงผัก ไม่จำเป็นต้องใช้อิฐที่ต้องซื้อ สามารถใช้ก้อนดินเหนียวที่หาได้ก็ได้ เพราะการเกษตรนี้ถูกคิดค้นมาเพื่อตอบโจทย์พื้นที่ที่ทุรกันดาร และแห้งแล้งเช่นแอฟริกานั่นเองครับ

เป็นการใช้พื้นที่ได้สวยงามเเละลงตัว
เป็นการใช้พื้นที่ได้สวยงามเเละลงตัว

ในการปลูกผักเพื่อบริโภคเองในบ้าน เพื่อเป็นอาหารการดูแลให้พืชเจริญงอกงามอย่างธรรมชาติ ไร้สารเคมีเป็นเรื่องสำคัญ สวนผักแบบ Key Hole ได้รับปุ๋ยจากปุ๋ยหมักในหลุมแล้ว หากไม่เพียงพอการเพิ่มธาตุอาหารก็อาจเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง เลือกเอนไซม์ผสมธาตุอาหาร ตรานูแมค ที่ช่วยให้พืชดูดซึมอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อทำงานร่วมกับเอนไซม์

สนใจสอบถามเพิ่มเติม สามารถส่งข้อความมาพูดคุยกันได้ในเพจ SVgroup ได้เลยนะคะ

ฝากคำถามเรื่องเกษตรกรรม การป้องกัน, การรักษาโรคพืช,  การกำจัดแมลงศัตรูพืช, หรือสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้ที่ Line Add Friends ครับ

เพิ่มเพื่อน