สารสกัดพืชป้องกันกำจัดแมลง

การใช้สารสกัดจากพืชได้ถูกนำมาใช้ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากเกษตรกรได้ตระหนักถึงอันตรายอันเกิดจากการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศตรูพืชในการผลิตทางการเกษตร ซึ่งทำให้เกดิสารพิษตกค้างในผลผลิตมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม หากใช้เวลานานแมลงจะสร้างความต้านทานต่อสารที่ใช้ ดังนั้นเพื่อให้การผลิต การใช้เป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ อยากให้เกษตรกรนำมาใช้และปฏิบัติกันค่ะ

สะเดา (Neem)
Azadirachtin สารสำคัญในการออกฤิทธิ์ในการไล่แมลงและยับยั่งการลอกคราบของแมลง

ควบคุมศัตรูพืช
เพลี้ยอ่อนกะหล่ำ, หนอนใยผัก, หนอนคืบกะหล่ำ, หนอนกระทู้หอม, หนอนกระทู้ผัก, หนอนเจาะกะหล่ำ, หนอนเจาะสมอฝ้าย, หนอนม้วนใบถั่ว, ด้วงหมัดผัก

หางไหล (Derris elliptica)
สารออกฤิทธิ์หลักคือ Rotenone เป็นสารฆ่าแมลงโดยออกฤิทธิ์ยับยั้งการทำงานของระบบหายใจของแมลง สารสกัดจากรากสามารถป้องกันกำจัดศัตรูพืช

ควบคุมศัตรูพืช
เพลี้ยไฟพริก ,หนอนใยผัก,หนอนกระทู้ผัก,เพลี้ยอ่อน ,เพลี้ยจักจั่นฝ้าย, เพลี้ยอ่อนกะหล่ำปลี, เพลี้ยอ่อนถั่วฝักยาว, หนอนเจาะฝักถั่วฝักยาว, หนอนผีเสื้อสีน้ำเงิน, ด้วงถั่วเขียว, หนอนเจาะลำต้นข้าวโพด

หนอนตายหยาก (Stemona)
รากหนอนตายหยากประกอบด้วยสารกลุ่มอัลคาลอยด์เป็นส่วนใหญ่ สารกลุ่มนี้มีฤิทธิ์ในการฆ่าและยับยั้งการกินของแมลง ใช้ฆ่าเห็บในโค และกระบือ ฆ่าหนอนหรือไส่ในไหปลาร้าเพื่อกำจัดหนอนแมลงวัน มีความเป็นพิษต่อลูกน้ำยุง

ควบคุมศัตรูพืช
หนอนกระทู้หอม,หนอนแมลงวัน,หนอนใยผัก,หนอนกระทู้ผัก

ว่านน้ำ (Sweet Flag Myrtle grass)
สารออกฤิทธิ์ที่สำคัญคือ Asarona เป็นสารฆ่าแมลงโดยเป็นพิษต่อระบบประสาทของแมลง ยับยั้งการเจริญเติบโต และการกินอาหารของแมลง ยับยั้งการพัฒนาของระบบสืบพันธุ์ และการออกจากไข่ของตัวอ่อน นอกจากนี้ยังยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา และแบคทีเรีย

ควบคุมศัตรูพืช
หนอนกระทู้หอม,ด้วงหมัดผัก,ด้วงงวงข้าวโพด,มอดข้าวสาร,แมลงวันแตง,แมลงวันผลไม้

น้อยหน่า (Annona squamosa L.)
สารสำคัญของเมล็ดน้อยหน่าที่ฆ่าแมลงและไข่ของแมลง Annonin

ควบคุมศัตรูพืช
เพลี้ยอ่อน,เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล,เพลี้ยจักจั่นฝ้าย,หนอนใยผัก

กากเมล็ดชาน้ำมัน ( Camellia oleifera Abel )
มีสารซาโปนิน มีฤิทธิ์ต่อระบบประสาท ระบบเลือดและมีผลต่อการลอกคราบของแมลง

ควบคุมศัตรูพืข
หอยเชอรี่ , หอยเจดีย์ใหญ่,หอยเจดีย์เล็

 

ข้อมูลจาก: กลุ่มงานวิจัยวัตถุมีพิษการเกษตรจากสารธรรมชาติ กองวิจับพัฒนาปัจจัยผลิตทางการรเกษตร กรมวิชาการเกษตร


ฝากคำถามเรื่องเกษตรกรรม การป้องกัน, การรักษาโรคพืช, การกำจัดแมลงศัตรูพืช, หรือสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้ที่ Line Add Friends ครับ

เพิ่มเพื่อน

ปลูกแบบอินทรีย์ให้ยืนยาว เเล้วใช้ชีวิตให้ยืนยง