หญ้าแฝก

หญ้าแฝก

“หญ้าแฝก” หรือ “Vetiver Grass” ในประเทศไทย 2 สายพันธุ์ คือ หญ้าแฝกดอน และหญ้าแฝกหอม

ใส่ความเห็น