หนอนชอนใบ

หนอนชอนใบ จะทำความเสียหายให้กับมะนาวในระยะแตก ใบอ่อน โดยจะชอนไชกัดกินอยู่ระหว่างผิวใบด้านหน้าและหลังใบจะมอง เห็นเป็นทางสีขาวคดเคี้ยวไปมา ใบหงิกงอ ขอบใบม้วนเข้าหาเส้นกลางใบ และใบไม่เจริญเติบโต ต้นมะนาวจะแคระแกร็นและไม่ติตผล การป้องกันกำจัด หมั่นตรวจดูตามใบและยอดของมะนาว โดยเฉพาะระยะที่มะนาวเริ่มผลิใบอ่อน กรณีที่ระบาดน้อยให้เด็ดใบเผาทำลาย

หนอนชอนใบส้ม (Citrus Leaf miner)

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Phyllocnistis citrella Stainton

ตัวเต็มวัยเป็นผีเสื้อกลางคืน ขนาดเล็กมาก เมื่อกางปีกทั้งสองข้าง ความกว้างจากปลายปีกด้านหนึ่งจรดปลายปีกอีกด้านหนึ่ง ประมาณ 8 มิลลิเมตร ลำตัวมีสีน้ำตาลปนเทา ปีกสีเทาเงิน และมีจุดสีดำอยู่บริเวณขอบปีก หลังจากผสมพันธุ์แม่ผีเสื้อจะวางไข่เป็นฟองเดี่ยว ๆ บริเวณใกล้เส้นกลางใบ ส่วนใหญ่พบด้านใต้ใบมากกว่าบนใบ ไข่จะฟักเป็นตัวหนอนภายใน 3 – 5 วัน หนอนระยะแรกมีสีเหลืองอ่อนโตเต็มที่ จะมีสีเหลืองเข้ม ก่อนเข้าดักแด้จะชักใยยึดริมขอบใบพันเข้ามาคลุมตัวแล้วเข้าดักแด้อยู่ในใบที่พันนั้น ดักแด้มีสีเหลืองเข้มหรือสีน้ำตาล มีหนามแหลมที่ปลายส่วนหัว ระยะหนอน 8-10 วัน ดักแด้อายุ 5-10 วัน ตัวเต็มวัยจะหลบอยู่ตามพงหญ้าบริเวณใต้ต้นส้ม รอเวลาที่จะวางไข่บนยอดอ่อนต่อไป

ลักษณะการทำลาย

Santa Barbara County, California

เมื่อหนอนฟักออกจากไข่ จะเจาะเข้าไปใต้ผิวใบทันที และกัดกินชอนไชอยู่ระหว่างผิวใบนั้น ทำให้เห็นเป็นทางขาว ๆ หากทำลายมาก ๆ ใบจะแห้งและร่วงหล่น ถ้าถูกทำลายมากทำให้พืชขาดอาหารที่จะสะสมไว้สำหรับการออกดอกและติดผล

ศัตรูธรรมชาติ

แตนเบียน Quadrastichus sp. , Citrostichus phyllocnistoides , Teleopterus sp. , Cirrospilus ingenuus , Ageniaspis citricola , Sympiesis striatipes , Zaommentedon brevipetiolatus , Eurytoma sp. ,Kratoysma sp. , Closterocerus trifasciatus  ซึ่งสามารถติดต่อขอได้ที่กรมวิชาการเกษตร

การป้องกันและกำจัด

  • สุ่มสำรวจปริมาณหนอนชอนใบที่ยอดอ่อน 5 ยอด/ ต้น และใบแต่ละยอด สำรวจที่ใบอ่อน 5 ใบ ต่อยอด ถ้าพบการทำลายมากกว่า 3 ใบ ให้ถือว่ายอดนั้นถูกทำลาย และให้ทำการ
  • ป้องกันกำจัดเมื่อพบยอดถูกทำลายมากกว่า 50 % แต่ถ้าพบศัตรูธรรมชาติมากกว่า 25 % ไม่ต้องทำการป้องกันกำจัด
  • ตัดแต่งกิ่ง ใบ ที่ถูกหนอนชอนใบทำลายรุนแรงไปเผา
  • กำจัดวัชพืช แหล่งที่หลบซ่อนของตัวเต็มวัย หนอนชอนใบ อนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติ
  • ใช้สารสะเดา, เชื้อแบคทีเรียบีที, เชื้อราเมตาไรเซียม ฉีดพ่นตั้งแต่ระยะแตกใบอ่อน เมื่อพบหนอนชอนใบ เกินกำหนดที่ตั้งไว้

Contributor :

        นามปากกา :  กระดาษศา กระดาษแห่งสาระ

เดินทางสายเกษตร-เกษตรอินทรีย์มายาวนาน สนุกกับการศึกษา ค้นคว้า เทคนิค เคล็ดลับ ความรู้ใหม่ๆ ต่อยอดวงการเกษตรไทย


ฝากคำถามเรื่องเกษตรกรรม การป้องกัน, การรักษาโรคพืช,  การกำจัดแมลงศัตรูพืช, หรือสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้ที่ Line Add Friends ครับ

เพิ่มเพื่อน

ปลูกแบบอินทรีย์ให้ยืนยาว เเล้วใช้ชีวิตให้ยืนยง