หนอนห่อใบข้าว

“หนอนห่อใบข้าว” ศัตรูพืชของชาวนาที่ร้ายกาจ ตัวเต็มวัย คือ ผีเสื้อกลางคืนปีกสีน้ำตาลเหลือง แถบสีดำพาดที่ปลายปีกตรงกลางปีก มีแถบสีน้ำตาลพาดขวาง 2-3 แถบ ขณะเกาะใบข้าว ปีกจะหุบเป็นรูปสามเหลี่ยม มักเกาะอยู่ในที่ร่มใต้ใบข้าว เพศผู้มีขนาดเล็กกว่าเพศเมียเล็กน้อย  เพศเมียหนึ่งตัว วางไข่เวลากลางคืนประมาณ 300 ฟองบนใบข้าว ลองคิดเล่นๆ นะคะ ถ้าในนามีผีเสื้อเพศเมีย เเค่ 100  ตัว/ 1  ไร่  จะวางไข่ได้มากขนาดไหน ??? โดยปกติจะวางไข่ ขนานตามแนวเส้นกลางใบ มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าการวางไข่ :

ไข่มีลักษณะเป็นรูปจานสีขาวขุ่นเป็นกลุ่ม ประมาณ 10-12 ฟอง บางครั้งวางไข่เป็นฟองเดี่ยวๆ ระยะไข่ 4-6 วัน หนอนที่ฟักจากไข่ใหม่ๆ มีสีขาวใส หัวมีสีน้ำตาลอ่อน หนอนโตเต็มที่มีสีเขียวแถบเหลือง หัวสีน้ำตาลเข้ม หนอนโตเต็มที่จะเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วเมื่อถูกสัมผัส หนอนมี 5-6 ระยะ ส่วนใหญ่มี 5 ระยะ หนอนวัยที่ 5 เป็นวัยที่กินใบข้าวได้มากที่สุด ระยะหนอน 15-17 วัน หนอนเข้าดักแด้ในใบข้าวที่ห่อตัวนั้น

ระยะดักแด้ :

4-8 วัน ตัวเต็มวัย จะหลบซ่อนบนต้นข้าวและวัชพืชตระกูลหญ้าในเวลากลางวัน และจะบินหนีเมื่อถูกรบกวน

การแพร่กระจายและความเสียหาย:

หนอนห่อใบข้าวแพร่ระบาดอยู่ทั่วไป และจะระบาดมากขึ้นในพื้นที่ที่ปลูกข้าว 2 ฤดู ทั้งฤดูนาปรัง และนาปี และมีการใช้ปุ๋ยเคมีมาก สามารถระบาดได้ทุกสภาพแวดล้อมแต่จะระบาดมากในช่วงฤดูฝน หนอนห่อใบข้าว จะกัดแทะเนื้อเยื่อผิวใบอยู่ในใบข้าวที่ห่ออยู่ ทำให้เห็นเป็นรอยสีขาวเป็นทางยาวบนใบข้าว ใบข้าวแต่ละใบอาจพบรอย กัดกินหลายรอย ต้นข้าวแต่ละต้นอาจพบใบห่อหลายใบ ใบที่ถูกทำลายรุนแรงจะแห้ง แปลงที่ถูกทำลายมาก ใบข้าวอาจ มีอาการแห้งไหม้คล้ายถูกแดเผา ผลผลิตอาจเสียหายหากใบธงถูกหนอนห่อใบทำลาย

พืชอาหารของหนอนห่อใบข้าว:

ข้าว อ้อย ข้าวโพด ข้าวฟ่าง หญ้าข้าวนก หญ้าคา หญ้าชันกาด หญ้าไซ หญ้าตีนกา หญ้าตีนนก หญ้าปล้องหิน หญ้าตีนติด

การป้องกันกำจัดหนอนห่อใบข้าว:

  • ในพื้นที่ที่มีการระบาดเป็นประจำควรปลูกข้าว 2 พันธุ์ขึ้นไป โดยปลูกสลับพันธุ์กัน จะช่วยลดความรุนแรงของการระบาด
  • ไม่ใช้สารฆ่าแมลงในกลุ่มไพรีทรอยด์สังเคราะห์ หรือไพรีทรอยด์สังเคราะห์ในข้าวอายุ หลังหว่าน 40 วัน เพราะศัตรูธรรมชาติจะถูกทำลาย ทำให้เร่งการเกิดหนอนห่อใบข้าวรุนแรงได้ ในระยะข้าวตั้งท้อง-ออกรวง
  • เมื่อเริ่มมีการระบาดของหนอนห่อใบในแปลงข้าว งดหว่านปุ๋ย  •ปุ๋ยไนโตรเจน (N) ไม่ควรเกิน 5 กิโลกรัม/ ไร่ • ปุ๋ยยูเรียไม่ควรเกิน 10 กิโลกรัม/ ไร่ ควรแบ่งใส่ปุ๋ยในช่วงข้าวกำลังเจริญเติบโต และลดปริมาณ • ปุ๋ยสูตร 16-20-0 ไม่เกิน 25 กิโลกรัม/ ไร่
  • เมื่อตรวจพบผีเสื้อหนอนห่อใบข้าว 4-5 ตัวต่อตารางเมตร และพบใบข้าวถูกทำลายมากกว่า 15 % วิธีป้องกันแบบชีวภาพ หมั่นพ่นเชื้อแบคทีเรีย บีที สลับ เมตาไรเซียม เพื่อป้องกันการวางไข่ของแมลงผีเสื้อ ในข้าวอายุ 15-40 วัน ใช้ สลับกันทุกๆ 15 วัน อัตราส่วน 500 กรัม/ น้ำ 200 ลิตร เฉพาะพื้นที่มีใบถูกทำลายจนเห็นรอยขาวๆ

ผีเสื้อหนอนห่อใบข้าวจะเคลื่อนย้ายเข้าแปลงนา ตั้งแต่ข้าวยังเล็กและวางไข่ที่ใบอ่อน เมื่อตัวหนอนฟักออกมาจะแทะผิวใบข้าวส่วนที่เป็นสีเขียว ทำให้เห็นเป็นแถบยาวสีขาว มีผลให้การสังเคราะห์แสงลดลง หนอนจะใช้ใยเหนียวที่สกัดจากปาก ดึงขอบใบข้าวทั้งสองด้านเข้าหากันเพี่อห่อหุ้มตัวหนอนไว้หนอนจะทำลายใบข้าว ทำให้การสังเคราะห์แสงของต้นข้าวลดลงมาก ป้องกันก่อนนะคะ

ที่มา: กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์


Contributor :

นามปากกา : Bussaba Sornyoo

เชื่อเอาไว้อย่างหนึ่งว่าโลกของเราก็เปรียบเสมือนหนังสือเล่มใหญ่ ที่ไม่สามารถอ่านได้ทั้งหมดในหน้าเดียว ค่อยๆ ค้นหาและจะเจอคำตอบในคำถาม


ฝากคำถามเรื่องเกษตรกรรม การป้องกัน, การรักษาโรคพืช, การกำจัดแมลงศัตรูพืช, หรือสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้ที่ Line Add Friends ครับ

เพิ่มเพื่อน

[ux_bestseller_products products=”” columns=”4″ title=”ปลูกแบบอินทรีย์ให้ยืนยาว เเล้วใช้ชีวิตให้ยืนยง”