หนอนเจาะสมอฝ้าย ทำลายพืชผัก

หนอนเจาะสมอฝ้าย ทำลายพืชผักโดยการกัดกินส่วนต่างๆ ของพืช เช่น ดอก ใบ เจาะกัดกินภายในลำต้น ฝัก และหน่อ ทำให้ผลผลิตเสียหาย โดยเฉพาะพืชหลายชนิดที่ปลูกเพื่อการส่งออก เช่น หน่อไม้ฝรั่ง กระเจี๊ยบเขียว หนอนชนิดนี้ สำหรับในพืชผักบางชนิดที่ผลิตเพื่อการส่งออก เช่น หน่อไม้ฝรั่ง และกระเจี๊ยบเขียว แม้ถูกทำลายเพียงเล็กน้อยจะทำให้ผลผลิตเสียคุณภาพในการส่งออก เพื่อเป็นการรักษาคุณภาพดังกล่าวเกษตรกรจึงมีการพ่นสารฆ่าแมลงเป็นประจำและบ่อยครั้งบางครั้งไม่ถูกวิธีทำให้ผลผลิตนอกจากไม่เป็นที่ต้องการของตลาดแล้วยังเพิ่มต้นทุนการผลิตและพบพิษตกค้างในผลผลิตอีกด้วย

รูปร่างลักษณะและชีวประวัติ

 • ระยะตัวเต็มวัยเพศเมีย วางไข่เป็นฟองเดี่ยวๆ ตามส่วนอ่อนของพืช เช่น ใบ ก้านใบ
 • ระยะไข่ มีลักษณะกลมคล้ายฝาชีไข่ที่วางใหม่ๆ จะมีสีขาวนวลเป็นมันระยะไข่ 2-3 วันจึงฟักออกเป็นตัวหนอน
 • ระยะหนอน มีด้วยกันทั้งหมด 5 วัยโดย ระยะหนอนประมาณ 16-22 วัน

 • วัยที่ 1 จะมีสีขาวนวล
 • วัยที่ 2 สีของลำตัวเข้มขึ้นเป็นดำปนเขียว
 • วัยที่ 3 ลำตัวมีสีน้ำตาลปนเขียว
 • วัยที่ 4 ลำตัวจะมีสีเข้มขึ้นเป็นดำปนเขียว
 • วัยที่ 5 ลำตัวจะเปลี่ยนเป็นสีส้มแก่หนอนโตเต็มที่ มีขนาด 3.5 ซม.

ดักแด้ อายุดักแด้ประมาณ 10-12 วันจึงออกเป็นตัวเต็มวัยซึ่งเป็นผีเสื้อกลางคืน

ตัวเต็มวัย อายุตัวเต็มวัยประมาณ 7-18 วันรวมวงจรชีวิตประมาณ 29-38 วัน

พืชอาหาร

หนอนเจาะสมอฝ้ายเป็นแมลงศัตรูสำคัญของมะเขือเทศ และยังเป็นศัตรูสำคัญของพืชผัก ไม้ผล ไม้ดอก และพืชไร่หลายชนิด ได้แก่ ถั่วฝักยาว ถั่วลันเตา พริก มะเขือ กระเจี๊ยบเขียว หน่อไม้ฝรั่ง ส้มเขียวหวาน มะม่วงหิมพานต์ สตรอเบอรี่ กุหลาบ เบญจมาศ คาเนชั่น เยอบีร่า ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ข้าวโพด ยาสูบ ฝ้าย และปอกระเจา เป็นต้น

ศัตรูธรรมชาติ

ศัตรูธรรมชาติที่สำคัญที่พบทำลายหนอนเจาะสมอฝ้ายได้แก่ ไวรัส NPV ซึ่งเป็นไวรัสที่พบระบาดอยู่ตามธรรมชาติในแหล่งที่มีหนอนเจาะสมอฝ้าย ระบาด ไวรัสชนิดนี้พบว่ามีประสิทธิภาพสูงมากในการทำลายหนอนเจาะสมอฝ้าย นอกจากนี้แมลงศัตรูธรรมชาติที่พบเข้าทำลายหนอนเจาะสมอฝ้ายได้แก่ แมลงวันเบียน Tachina sp. และมวนพิฆาต (Eocanthecona furcellata (Woff)) เป็นต้น

การป้องกันกำจัด

 • การใช้วิธีเขตกรรม เช่น การไถพรวนดินตากแดดเพื่อฆ่าดักแด้หนอนเจาะสมอฝ้ายที่อยู่ในดิน การทำลายซากพืชอาหารเพื่อลดแหล่งอาหารในการขยายพันธุ์อย่างต่อเนื่องทำให้ช่วยลดการระบาด
 • การปลูกพืชในโรงเรือนที่คลุมด้วยตาข่ายไนล่อนขนาด 16 mesh สามารถป้องกันการเข้าทำลายของหนอนเจาะสมอฝ้ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • การใช้เชื้อแบคทีเรียบีที (บาซิลลัส ทูริงเยนซิส)
 • ใช้เชื้อราเมธาไรเซียม ฉีดพ่นเพื่อกำจัดตัวหนอนทั้งพื้นดินและบนต้นพืช โดยฉีดพ่นให้โดนตัวศัตรูพืช ฉีดพ่น เวลาช่วงเย็น จะมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • การใช้เชื้อไวรัส NPV (Nuclear Polyhedrosis Virus) หนอนเจาะสมอฝ้าย

 

ที่มา : กรมวิชาการเกษตร


Contributor :

        นามปากกา :  กระดาษศา กระดาษแห่งสาระ

เดินทางสายเกษตร-เกษตรอินทรีย์มายาวนาน สนุกกับการศึกษา ค้นคว้า เทคนิค เคล็ดลับ ความรู้ใหม่ๆ ต่อยอดวงการเกษตรไทย


ฝากคำถามเรื่องเกษตรกรรม การป้องกัน, การรักษาโรคพืช,  การกำจัดแมลงศัตรูพืช, หรือสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้ที่ Line Add Friends ครับ

เพิ่มเพื่อน

ปลูกแบบอินทรีย์ให้ยืนยาว เเล้วใช้ชีวิตให้ยืนยง